Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Alla färger är välkomna till Stafettkarnevalen"

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Prideflagga på prideparaden i Paris 2009.

Diskussionerna kring Ekenässkolans beslut att förbjuda regnbågar i Stafettkarnevalen fortsätter. Stafettkarnevalens projektledare Jan-Erik Ekelöf skulle inte ha något emot regnbågsflaggor i evenemanget.

I går kunde Svenska Yle rapportera att Ekenäs Högstadieskola inte tillåter sina elevers hejarklack att hissa regnbågsflaggan under Stafettkarnevalen för att uttrycka sitt stöd för sexuella minoriteter och deras rättigheter.

Enligt lärarkåren i Ekenäs är regnbågsflaggan en politisk symbol som inte hör hemma i skolan. Det här har väckt starka reaktioner från olika håll och en läsarstorm på Svenska Yles webbplats.

Ekenäseleverna har uppgett att man redan tidigare var i kontakt med Stafettkarnevalen, som gav grönt ljus åt regnbågsflaggorna.

Det här bekräftas av Stafettkarnevalens projektledare Jan-Erik Eklöf.

- Det stämmer att vi blev tillfrågade av eleverna i Ekenäs om deras hejarklack får använda regnbågsflaggan under Stafettkarnevalen. Från vår sida ser vi inga problem med att man lyfter fram mångfalden i samhället och att man välkomnar alla till Stafettkarnevalen, säger Eklöf.

Är du förundrad över Ekenäs högstadieskolas beslut att förbjuda regnbågsflaggan?

- Jag vill inte ta ställning till vad skolan i Ekenäs har gjort eller inte gjort. Men vi ser inget hinder för det här. Stafettkarnevalen är en inkluderande och inte exkluderande organisation. Alla ska få vara med och springa.

Du ser inte någon risk för att hissandet av regnbågsflaggan kan skada Stafettkarnevalens rykte?

- Nej. Alla är välkomna, oberoende av om de är gula, blå, gröna, svarta eller röda. Alla får komma i Stafettkarnevalens alla färger.

"Regnbågen har blivit en symbol för elevernas rättigheter"

Också Finlands Svenska Skolungdomsförbund kritiserar regnbågsförbudet. FSS uppmanar alla elever att bära regnbågens färger under Stafettkarnevalen.

- Regnbågen har nu blivit en symbol för elevernas rättigheter att bestämma i sin egen skolan. Eftersom lärarkårens vissa medlemmar har begränsat den här rättigheten, anser FSS att det är angeläget att påminna om att elverna också har rättigheter, säger förbundsordförande Nicholas Kujala.

Han anser att regnbågsflaggan passar bra i det här fallet.

- Det är en ganska ofarlig fredssymbol.

Är regnbågsflaggan och försvarandet av sexuella minoriteter en fråga om mänksliga rättigheter, eller är det ett politiskt ställningstagande som inte hör hemma i skolan?

- Vi ser att regnbågsflaggan i grund och botten står för jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Anser ni att politik överlag ska få förekomma i skolsammanhang?

- Jo! Det förekommer hela tiden politik i skolan. Men i det här fallet verkar viss politik vara okej, medan annan inte är det. Det borde finnas en enhetlig linje. Att till exempel använda militärkläder kan absolut också uppfattas som en politiskt ställningstagande från skolans sida.

Enligt Nicholas Kujala handlar regnbågsförbudet i grunden om att begränsa elevernas rättigheter.

- Om skolan besluter vad elever får bära för kläder på vissa evenemang så är det en begränsning av elevernas grundläggande rättigheter. Därför uppmanar vi alla att ta med sig regnbågsflaggor till Stafettkarnevalen, eftersom det här defintivt inte är en kränkande symbol mot någon. Därför tycker vi också att Ekenäs högstadieskola har gått för långt, säger Kujala.

Aija Salo: Jämlikhet ingen åsiktsfråga

Setas generalsekreterare Aija Salo kommenterar Ekenässkolans beslut på Twitter genom att skriva att jämlikhet inte är en åsikstfråga.

- Fint att Stafettkarnevalen och Skolungdom står för jämlikhet. Hbtiq-rättigheter och jämlikhet är ingen åsiktsfråga. Lagen förpliktar varje skola att trygga jämlikheten för alla, skriver Salo.

SU: Skolor ska stöda mänskliga rättigheter

Benjamin Ellenberg som är vice ordförande för Svensk Ungdom förundras över beslutet som Ekenäs Högstadieskola tagit. Enligt Ellenberg vill SU understryka att regnbågsflaggan inte är en yttring som kan jämföras med exempelvis partipolitiska symboler, utan att regnbågsflaggan symboliserar mänskliga rättigheter och mångfald.

- Skolorna borde vara föregångare gällande mänskliga rättigheter, och inte hindra arbetet för att främja dem.

Ellenberg hoppas på att högstadiet ska ompröva sitt beslut.

- Ekenäs Högstadieskola sänder en märklig signal till ungdomar som vill jobba för mänskliga rättigheter eller till elever som funderar över sin egna sexualitet. Hejarklackens vilja visar på mod och solidaritet från elevkårens sida. Enstaka lärare eller rektorer borde absolut inte få hindra detta.