Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dåliga ekonomiska tider kan gynna korruption

Från 2015
Högar med mynt på ett bord.
Bildtext De företag som använder sig av ärliga metoder för att nå vinst klarar sig ändå bäst.
Bild: Creative commons/Stocksnap.io

Den ekonomiska svackan kan komma att öka risken för korruption bland företagen, visar EY:s globala korruptionsrapport. Många företag söker snabb tillväxt på de nya marknaderna och kan lockas att ta till ohederliga metoder.

Enligt EY:s rapport går det ändå bäst för de företag som håller en hög etisk standard.

Konsultföretaget EY (tidigare Ernst & Young) har undersökt attityderna till korruption i 38 länder. I undersökningen deltog 3 800 representanter för storföretag från 38 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Hundra respondenter kom från Finland.

Press på att nå resultat

Korruption och portfölj.
Bildtext Dåliga tider kan fresta företagen att ta till oetiska metoder.
Bild: Yle

En tredjedel av de som deltog i undersökningen ansåg att företagsledningen har ett större tryck än tidigare på sig att expandera företagsverksamheten på de nya växande marknaderna, speciellt efter de senaste årens dåliga ekonomiska tider.

– Det är klart att den ekonomiska svackan ökar frestelsen att ta till oetiska medel för att åstadkomma resultat, säger direktör Markus Nylund på EY.

I länderna på tillväxtmarknaden, såsom i Egypten, Sydafrika, Indien, Polen, Turkiet, Ukraina och Ryssland, ansåg i genomsnitt 61 procent av de svarande att korruption är vanligt inom affärsverksamheten i deras länder. 37 procent upplevde också att företagen rapporterade om bättre resultat än de gjorde i verkligheten.

– Korruption kan ta väldigt många olika former. I sista hand är det fråga om att en person uppnår nytta av att påverka något på ett oegentligt sätt, säger Nylund.

Litet problem i Finland

Av de hundra finländare som deltog i undersökningen ansåg 11 procent att mutor och korruption är vanligt förekommande i Finland. I Västeuropa var siffran i genomsnitt 35 procent.

– Undersökningen mäter hur vi upplever att det förekommer korruption, det är alltså inte statistik över hur det verkligen föreligger. Korruption är inte är ett jättestort problem i Finland jämfört med många andra länder, men samtidigt tror jag att vi har mera korruption än vad vi tror, säger Nylund.

Risken för korruption kan ändå vara på väg att öka i Finland. 71 procent av de som deltog i undersökningen sade att den långsamma ekonomiska tillväxten var en utmaning för företaget. En majoritet ansåg också att företagsledningen var mer pressad än tidigare att söka nya möjligheter till ekonomisk tillväxt.

Är vi för nöjda med oss själva?

Att vara för nöjd med sig själv kan ändå vara en risk.

― Markus Nylund

Bland representanterna för de finländska företagen litar 68 procent på att deras företagsverksamhet håller samma etiska standard i alla länder. I Västeuropa var motsvarande siffra 51 procent. Samtidigt har kraven i de finländska företagen inte förändrats. Bara 17 procent tyckte att den etiska standarden hade förbättrats under de senaste två åren. Företagen var också nöjda med sig själva och ansåg sig hålla en hög etisk nivå.

– Att vara för nöjd med sig själv kan ändå vara en risk. Den internationella marknaden förändras konstant och nya tillväxtmarknader för med sig nya utmaningar, som man måste vara beredd att reagera på, säger Nylund.

Saknar verktyg för att bekämpa korruption

Att vi i Finland känner oss nöjda och närapå immuna mot korruption kan ändå leda till att vi saknar verktyg för att bekämpa det. Undersökningen visar att företagsledningen sällan tar upp ämnet korruption eller företagets etiska standarder. Bara hälften har också fått utbildning inom ämnet.

– Det verkar som om de finländska företagen utbildar sin personal i mindre utsträckning jämfört med västeuropeiska företag, säger Nylund.

Finländska företag ligger också efter när det kommer till besök på produktionsnivå som i fabriker och arbetsplatser. I Finland sade 22 procent att företagsledningen gör ett besök minst var sjätte vecka, medan medeltalet för alla länder i undersökningen var 42 procent.

– I Finland bygger korruptionsbekämpningen på förtroende snarare än övervakning, kommenterar Nylund.

Ärlighet varar längst

Även om det kan kännas lockande att ta till mutor och ohederliga medel så visar undersökningen ändå att det går bäst för de företag som håller en hög etisk standard.

Kännetecknande för de företag som hade klarat sig bra under de senaste två åren var att de satsade på en hög etisk standard, höll samma etiska nivå på alla marknader samt kände till på vilka sätt företaget arbetade mot korruption.

EY:s rapport Fraud and corruption – the easy option for growth?