Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

"Vi prutar inte på kvaliteten"

Från 2015
Festival i Helsingfors.
Bildtext Gratisfestivalen Världen i byn drar mycket folk
Bild: Inka Soveri/Kepa

Organisatörerna för gratisfestivalerna menar att kvaliteten på deras evenemang inte är något de har behövt pruta på. Festivaler med inträdesavgift ser det som en nödvändighet att ta betalt för biljetter då de utan de intäkterna inte skulle kunna bjuda på en sådan festival de strävar efter att göra.

Festival utan inträdesavgift

Johanna Eurakoski jobbar för Världen i byn.
Bildtext Johanna Eurakoski arbetar för Världen i byn.
Bild: Esa Salminen

Orsakerna att ordna en festival är olika för dem som ordnar gratisfestival och dem som ordnar festival med inträde. Johanna Eurakoski, informatör för Världen i byn, vill att så många besökare som möjligt ska komma till festivalen, som ordnas mitt i Helsingfors, i Kaisaniemiparken och vid Järnvägstorget.

- Världen i byn är egentligen en gratis festival för att vårt främsta mål är att få möjligast många människor och bekanta sig med medborgarorganisationer och deras arbete. Kulturprogrammen ska locka människor till festivalområdet och där får de sen bekanta sig med alla möjliga organisationers verksamhet.

Enligt Eurakoski är inkomsterna den största utmaningen för festivalen.

- Eftersom vi har en 460 utställare på festivalområdet så får vi en hel del intäkter också från det. Tills vidare har vi åtminstone klarat oss bra, menar hon.

Via utrikesministeriets finansiering har Kepa möjlighet att göra Världen i byn.

- Största delen av våra inkomster kommer från utställarna och dessutom står våra huvudsamarbetspartners för en hel del. Sedan har vi också utrikesministeriet som finansierar huvudarrangören, det vill säga Kepas verksamhet, till en stor del, berättar Eurakoski.

Jakobs dagar i Jakobstad ska vara gratis underhållning för stadsborna då också Jakobstads stad sponsrar evenemanget. Det har utökats från några dagar till ett en veckas långt evenemang.

-Det är toppen att ordna festival med fritt inträde i Finland, menar festivalens verksamhetsledare Olof Forss och är glad över att kunna bjuda på gratis evenemang.

Kvaliteten har Jakobs dagar inte behövt pruta på även om inträdet är gratis.

- Vi har musik, teater, dans och gymnastik med mera, vi har absolut bra kvalitet på vårt program, försäkrar Forss.

Biljettförsäljning för att överleva

På den åländska festivalen Rockoff är biljettintäkterna nödvändiga för festivalens fortlevnad. Skulle de minska på biljettpriserna skulle de vara tvungna att skära ner i artistbudgeten.

- Alternativt skulle vi bli beroende av att öka försäljningen av mat och dryck lika mycket som vi minskar biljettintäkterna, för att kunna hålla samma kvalitet på evenemanget. Det innebär att de som konsumerar mycket mat och dryck skulle finansiera övrigas festivalbesök. Vi anser att det är mer rättvist att ta ut en biljettavgift från samtliga besökare istället, svarar Pontus Grönberg, festivalchef för Rockoff, i ett e-postmeddelande.

- Kvaliteten hänger ihop med vad vi har för intäkter, desto högre intäkter desto mer pengar kan vi satsa på festivalen. Generellt upplever jag att våra besökare har stor förståelse för våra ekonomiska begränsningar, och att vi försöker hitta en bra balans mellan pris och kvalitet som passar våra besökare, förklarar Grönberg.

Av Flow festivalens intäkter kommer 70 procent från biljettintäkterna.

- Vi har ett väldigt brett program och skulle säkerligen vara tvungna att skära ner på en hel del om biljettintäkterna uteblev, berättar Flow festivalens informatör Susanna Hulkkonen, och nämner också att artisternas ersättning är väldigt stor.

Flow festivalen har satsat på ett praktfullt festivalområde, till exempel med olika sorters belysning.

- Det har alltid varit viktigt för Flow att bjuda på mat och underhållning av bra kvalité, intressant konst och givetvis internationella namn vid sidan av nya mindre etablerade artister. Evenemangets karaktär skulle förändras om biljettintäkterna skulle utebli, menar Hulkkonen.

Kvalitet inte alltid ett mål i sig

Det skulle uppstå problem om någon inkomstkälla skulle uteblir. Då skulle man vara tvungen att hitta andra lösningar i fråga om evenemangets program, utbud och karaktär. Beroende på lösningen behöver inte kvaliteten lida.

Johanna Eurakoski menar att kvaliteten på festivalen Världen i byn har hållit i sig utan biljettintäkter, men det beror också en aning på vad man menar med kvalitet.

- Vi har under årens lopp kunnat hitta bra kvalitet på vårt innehåll. Givetvis finns det utmaningar med att inte alltid ha riktigt så mycket pengar som det behövs, men i och för sig så det här är en festival som baserar sig på solidaritet. Den baserar sig på volontärverksamhet och vi har en hel del med aktiva människor och organisationer runt omkring oss som stöder oss i detta. Kvaliteten är ett viktigt mål, men det är inte ett mål i sig för oss, konstaterar Eurakoski.

Läs mer om festivalernas och deras program här:
Världen i byn
Jakobs dagar
Rockoff festival
Flow festival