Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kostnaderna skenar iväg i Jakobstad för social- och hälsovården

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Vården dyrare än väntat
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Budgeten för social-och hälsovårdsverket i Jakobstad ser ut att överskridas rejält. Delårsrapporten för det första kvartalet visar att budgeten för hela verket kommer att överskridas med 3,3 miljoner euro om trenden håller i sig till årets slut och ingenting görs.

Läget är värst i Jakobstad

Social-och hälsovårdsverket omfattar kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo. De två sistnämnda har positiva siffror för det första kvartalet och lyfter läget för de två andra.

Jakobstad har dystra siffror som tyder på att det blir en överskridning på 4,3 miljoner euro för stadens del vid årets slut i förhållande till budgeten, i Nykarleby är siffran 600 000 euro.

- Vi har försökt vara så negativa som möjligt, säger social-och hälsovårdsverkets chef, Pia Vähäkangas.

Bildtext Pia Vähäkangas
Bild: Yle/Kjell Vikman

Negativ betyder i det här sammanhanget att siffrorna inte skall kunna bli sämre än så här under budgetårets gång. Ifjol riktade politikerna mycket kritik mot tjänstemännen och det sätt som överskridningarna fördes till nämnden i ett väldigt sent skede. Då fanns det inga möjligheter längre att ändra kurs och göra nåt åt saken före årets slut.

Pedersöre har ett positivt läge i förhållande till budget, i dagens läge ser det ut som om det blir en miljon under budget och i Larsmo blir det 600 000 euro under budget.

Strålkastarna riktas mot äldreomsorgen

Både i Jakobstad och i Nykarleby är det äldreomsorgen som kraftigt bidrar till överskridningarna. Inom äldreomsorgen finns det kanske också möjligheter att göra nånting under löpande budgetår för att få ned kostnaderna.
Jakobstad beräknas ha en överskridning på totalt 4,3 miljoner euro och äldreomsorgen står för 1,9 miljoner euro av den summan.

- Det får inte bli värre än så här och även det här är för mycket säger social-och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki (SFP) om läget i Jakobstad.

Social-och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki
Bildtext Marcus Suojoki
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Politikerna i social-och hälsovårdsnämnden med hemvist i Jakobstad kommer inom ett par veckor att hålla ett extra möte där man går igenom läget och försöker hitta lösningar och sparmål, speciellt inom äldreomsorgen.

- Vi kommer tillsammans med tjänstemännen att gå igenom vilka åtgärder som kan vidtas, vad beror det på att vi har så kraftiga överskridningar på personalkostnaderna på olika ställen, säger Marcus Suojoki.

Socialomsorgen kostar i Jakobstad

Det är inte bara äldreomsorgen som dras med överskridningar i Jakobstad, det gäller också i hög grad socialomsorgen. Inom den här sektorn är det kanske svårare att hitta sparmål. Köptjänsterna kostar väldigt mycket men när det handlar om akuta barnskyddsärenden är det svårt att göra nånting och detsamma gäller utkomststödet.

Överskridningarna på socialomsorgen beräknas ligga på 1,5 miljoner euro 2015 i Jakobstad. Sjukvården har också överskridningar i Jakobstad men i lägre utsträckning och på den punkten räknar tjänstemännen med att det blir återbetalningar från staten i slutet av året.

Yle Vega Österbotten

Spela upp