Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dramatik på Anvias bolagsstämma

Från 2015
Uppdaterad 21.05.2015 09:40.
Anvias butik På Stora Långgatan i Vasa.
Bildtext Anvias butik i Vasa
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Anvias bolagsstämma inleddes med granskning av fullmakter. Redan där ifrågasatte Elisa om alla har rösträtt och det ledde att en del deltagare fick följa med mötet från sidan.

Sedan hävdade Elisa att bokslutet inte kan godkännas. Det väckte en hel del diskussion.

Bara en timme före bolagsstämman kom en tingsrättsdom där ett stort antal röster ogiltigförklarades. Det var bolagen Dignus Oy, Puhelinvoima OY och Lännen viestintä Oy som överförts till bolaget S4F. Bolagens 6 570 aktier fick nu inte användas i omröstningar vilket gav Elisa enkel majoritet.

Elisa har i dagsläget kommit över cirka 30 procent av aktierna i Anvia. Elisa har också krävt att styrelseordförande Bengt Beijar avstätts. Men Beijar har fått både styrelsens och förvaltningsrådets förtroende.

Efter en omröstning på bolagsstämman beslöts att endast bokslutet behandlas på ett nytt möte. Rösterna föll 24 758 mot 27 049.

Utgången visar att det var Elisa som styrde och ställde på bolagsstämman. Från Elisa förde man fram att verkställande direktören och några styrelsemedlemmar inte kan beviljas ansvarsfrihet. Det har att göra med personalens insamling av fullmakter till bolagsstämman.

Elisa hade också en egen namnlista på förslag till förvaltningsrådet varav fyra är anställda på Elisa. Efter omröstning 26 808 röster mot 24 943 fick Elisa in sina 14 ledamöter. 16 ledamöter i det 30 personer starka förvaltningsrådet sitter kvar. Det är förvaltningsrådet som utser styrelse. Valet sker vid årsslutet.

Det var en livlig diskussion och en ovanlig bolagsstämma då hela 52 000 aktier var representerade på bolagsstämman. Det är över hälften av aktierna.

Kommunikationschef Tiina Nieminen på Anvia uppskattar att bolagsstämman samlade cirka 150 aktieägare.

Senast inom tre månader ska bolagsstämman fortsätta på ett nytt möte

Dramatisk bolagsstämma i Anvia

1:41