Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank: Skärpta regler för bolånen behövs

Från 2015
Finlands Bank i Helsingfors en solig dag
Bildtext Strängare reglering av bostadslånen bör diskuteras redan under denna regeringsperiod.
Bild: Finlands Bank

Skärpta regler för bostadslån behövs för att minska riskerna för att hushållen blir för sårbara för överskuldsättning. I dag står en tiondedel av de skuldsatta hushållen för hälften av bolånen.

Ett snitthushåll är har i dag kring 71 000 euro i bostadslån. Men många har avsevärt högre skulder. Och det är framför alla dem Finlands Bank nu oroar sig för.

- Utveckligen har dämpats lite, men det är oroande att skuldbördan är så koncentrerad till ett litet antal hushåll, säger Pentti Hakkarainen som är vice ordförande i Finlands Banks direktion.

Lånetak och tillräcklig buffert

Därför förespråkar Finlands Bank en verktygsback med regler för att minska riskerna för framtida överskuldsättning av hushållen.

- Det finns olika medel, exempelvis ett lånetak, men också olika former av kapitalkrav som kunde komma till pass när läget kräver det, säger Hakkarainen.

Det är oroande att tio procent av hushållen har över hälften av bolånestocken.

― Pentti Hakkarainen

Nya regler kunde alltså förslagsvis innebära ett maximibelopp för lånen men också ett krav på att en allt för stor del av de disponibla inkomsterna inte tillåts gå till att sköta boendekostnaderna.

Hakkarainen tror att det är nödvändigt att spänna för ett kommande regelverk redan under denna regeringsperiod, men tycker inte läget är dagsakut. De förmånliga lånen och bankernas frikostighet med bolån har också lett till en prisstegring på bostadsmarknaden som kan leda till regionala prisbubblor, är man rädd för på Finlands Bank.

Räntorna hålls låga - flera år

Det rekordlåga ränteläget gör nu avbetalningar på ganska stora lån helt möjligt för hushållen – men frågan är hur läget ser ut då räntorna vänder upp igen. Men även om ekonomin börjar ta fart på annat håll i Europa, ser Hakkarainen ingen risk för en snabb vändning i ränteläget då europeiska centralbanken ännu försöker avvärja deflation och stimulera ekonomisk tillväxt.

- Allt tyder på att Europeiska centralbanken håller styrräntan på en låg nivå under en längre tid. Men lånetiderna nu är verkligt långa och under den tiden kan vi att se en stigande ränta och de kan göra hushållens ekonomi mycket sårbar, säger Pentti Hakkarainen.