Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utländska studerande skräms bort av terminsavgifter

Från 2015
Campushallen i Karleby.
Bildtext Centrias campus i Karleby
Bild: YLE/ Kreeta-Maria Kivioja

Den kommande regeringen planerar att införa terminsavgifter för studerande som kommer utanför EU området. Finland är ett dyrt land att leva i, men gratis utbildning har ändå lockat många studerande från bland annat länder i Asien

Terminsavgifter kan ändra på det läget.

- Om vi ser hur ser situationen var i Danmark och i Sverige när de införde dem så sjönk antalet studerande som kom helt klart, säger Camilla Pundars-Mitts som är chef för för yrkeshögskolan Novias internationella verksamhet.

Hur påverkas lärarjobben

Yrkeshögskolan Centria i Karleby har en mycket livlig internationell verksamhet. Yrkeshögskolan har cirka 3000 studerande totalt och av de här går drygt 500 på internationella linjer där undervisningsspråket är engelska. Studerande kommer från Nepal, Bangladesh, Vietnam, Kina och Ryssland.

De utländska studerandena har inte samma tyngd i Novia som i Centria. Antalet utländska studerande vid yrkeshögskolan Novia är bara hälften av antalet vid Centria, samtidigt som Novia totalt sett har betydligt fler studerande.

Frågan är hur lärarsituationen påverkas ifall en stor del av de studerande uteblir och väljer att studera i andra länder.

- Det tror jag ännu är alldeles för tidigt att säga, det är ännu öppet vilka förslag regeringen kommer fram med och hur stora terminsavgifterna blir om de införs, säger Camilla Pundars-Mitts.

- Vi har ett utbildningsansvar på olika områden och jag tror inte att terminsavgifterna påverkar lärarnas situation, det går att flytta över utbildningsplatser från engelskspråkiga linjer till finskspråkiga linjer säger däremot rektorn vid yrkeshögskolan Centria i Karleby, Pekka Hulkko.

Centria planerar utbildning i Kina

Yrkeshögskolan Centria var tidigt ute med försöksverksamhet utomlands tillsammans med samarbetspartners i universitets-och yrkeshögskolesektorn. Den finska lagstiftningen satte stopp för de här försöken, eftersom det inte var möjligt att få betalt direkt av de studerande för terminsavgifterna.

Nu hoppas ledningen för yrkeshögskolan på en ändring i lagstiftningen som gör det enklare på den här punkten. Planeringen är redan långt framskriden för den första satsningen som i så fall kommer att ske i Shanghai i Kina.

Rektor Pekka Hulkko tror starkt på strategin med att föra utbildningen till de utländska studerandes hemland, i det här fallet Kina. Utbildning i affärsekonomi kommer först ifråga.

- Det kommer under de kommande åren att bli en mer betydelsefull sak än de utbildningar för utländska studerande i Finland som är baserade på terminsavgifter.