Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utsläppen av växthusgaser minskar

Från 2015
En kemikaliefabrik i Kina
Bild: EPA/RYAN TONG

Finlands utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska, visar siffror från Statistikcentralen. Sedan 1990 har usläppen från avfallshanteringen minskat mest, medan industriprocessernas utsläpp ökat.

År 2014 var Finlands totala utsläpp av koldioxidekvivalenter 60,1 miljoner ton. Det är en minskning på cirka 5 procent sedan 2013.

Eftersom det finns flera olika växthusgaser räknas utsläppen om i koldioxidekvivalenter som beskriver hur mycket koldioxid som skulle ge upphov till samma växthuseffekt. Enligt utsläppsrätt.se motsvarar till exempel ett ton metan 23 ton koldioxid.

Inom den energisektorn, där utsläppen är störst, minskade användningen av kol, olja och naturgas. Enligt Statistikcentralen har utsläppen av växthusgaser sedan 1990 minskat inom alla sektioner förutom inom industriprocesser där utsläppen ökat.

Ser man till utsläppen utanför utsläppshandeln minskade de med 1 procent mellan 2013 och 2014 och understeg EU:s årliga utsläppskvot med 0,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Enligt FN var år 2014 det varmaste året hittills med flera väderfenomen som tyder på klimatförändring.

Statistikcentralens rapport (på finska).