Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hårdare krav på fukt- och mögelinspektörer

Från 2015
Fläktarna går för att torka upp i huvudbiblioteket i Lovisa.
Bild: YLE/Jonas Blomqvist

Ett nytt register skall hjälpa folk att hitta kompetenta fukt- och mögelinspektörer. Hittills har det inte funnit några direkta kompetenskrav på inspektörerna. Vem som helst har kunnat utföra en fukt- eller mögelinspektion.

Teknologiska forskningscentralen VTT har i dag ett frivilligt register över personer som gått en övergripande utbildning på 1,5 år för att bli sakkunniga inom fukt och mögelproblem.

I VTTs register finns närmare 200 experter på fukt och mögelproblem. Det kostar 150 euro per år att vara med i registret.

Från och med den 15 maj har Social- och hälsovårdsministeriet tagit i bruk en lagförordning som kräver att personerna skall vara certifierade.

Enligt förordningen får kommunen och staden bara anlita certifierade kompetenta experter att utföra fukt- och mögelundersökningar i sina byggnader.

Hittills har det varit en djungel, eftersom det inte funnits några kompetenskrav på de personer som utfört undersökningarna i byggnaderna.

Det har medfört olika problem, som exempelvis att de fuktsaneringar man gjort varit undermåliga eller felaktiga.

Registret över certifierade personer skall råda bot på det här problemet.

Det är VTT som upprätthåller registret och alla som blir certifierade måste genomgå en 1,5 utbildning som byggnadsindustrins utbildningscentral Rateko arrangerar.

Utbildningen skräddarsys enligt personens behov. Har en person lång erfarenhet av att spåra fukt och mögelproblem i byggnader kan han eller hon bara gå delar av utbildningen för att bli certifierad.

Diskussion om artikeln