Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitieministeriet vill göra terrorresor straffbara

Från 2015
Jihadistkrigare vid vägspärr utanför staden Baiji i norra Irak i juni 2014
Bildtext Jihadistkrigare vid vägspärr utanför staden Baiji i norra Irak.
Bild: EPA/STR

Justitieministeriet har sammanställt ett PM, där man bland annat föreslår att det skulle bli straffbart att resa utomlands i syfte att utföra terrorbrott. Om förslaget går vidare kan en ny lag träda i kraft år 2016.

I sitt PM bedömer ministeriet hur FN:s säkerhetsråds nya resolution och ett tilläggsprotokoll till Europeiska rådets konvention om terrorism påverkar straffrätten i Finland. Säkerhetsrådet resolution och tilläggsprotokollet är bindande för Finland och deras syfte är att agera mot hotet som uppstår då personer reser utomlands för att utföra terrorbrott.

Enligt justitieministeriet ska det vara straffbart både för finska medborgare och personer bosatta i Finland att resa utomlands för att begå terrorbrott. Också försök ska vara straffbart och myndigheterna kan ingripa redan innan en person lämnat landet.

- Att finansiera den här typen av resor skulle också kriminaliseras, säger lagstiftningsrådet Janne Kanerva till Yle.

Enligt Kanerva skulle också utbildning inför terrorbrott kriminaliseras. Ministeriets bedömning går nu på remissbehandling i cirka en och en halv månad innan vidare beslut fattas.

Enligt Kanerva skulle lagändringar som görs utgående från ministeriets PM möjligtvis kunna träda i kraft nästa år.

Svårlöst fråga i hela Norden

I vintras utredde inrikesministeriet skärpta sanktioner mot personer som reser utomlands för att strida. Inrikesministeriet föreslog då att terrorresenärer skulle utvisas. Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) sade att personer som åkt utomlands för att strida också skulle förbjudas från att återvända till Finland.

Migrationsverket välkomnade förslaget om att utvisa terrorister. Men bland de nordiska länderna varierar synen på hur man ska handskas med medborgare som strider utomlands.

I Sverige har Stockholms stad de senaste dagarna fått kritik för sin strategi att motarbeta terrorresor. Staden godkände i tisdags sin nya strategi där krigsresenärerna motarbetas med stöd, bland annat inom bostadsförmedling och arbetsförmedling. Återvändande krigare ska hanteras på samma sätt. Kritikerna motsätter sig att personer som enligt svensk lagstiftning begått gorva brott får hjälp istället för att straffas.

En liknande debatt blossade upp i Örebro i Sverige tidigare i år då staden ville erbjuda arbete åt återvändande IS-krigare.

Just nu utreder den svenska regeringen möjligheten att förbjuda terrorresor.

I Danmark har myndigheterna satsat på att återintegrera personer som kommer hem till Danmark efter att ha stridit för bland annat Islamiska staten. Sedan början av året har ändå tonen mot integrationslinjen hårdnat och regeringen har föreslagit att de som återvänder från striderna ska kunna dömas för landsförräderi.