Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Frivillig svenska hotad i finska Borgåskolor

Från 2015
Uppdaterad 27.05.2015 15:37.
Svenskundervisning
Bildtext
Bild: Yle

I Borgå har man planer på att slopa svenskan som ett frivilligt så kallat A2-språk i de finskspråkiga lågstadierna.

Så här fungerar språkundervisningen

  • A-språk börjar man med i årskurs 1–6.
  • B-språk börjar man med i årskurs 7–9.
  • Nummer 1 står för ett obligatoriskt språk som man oftast börjar med i 3:an eller 7:an.
  • Nummer 2 står för ett frivilligt eller valfritt språk som man oftast börjar med i 5:an eller 8:an.
  • A1- och B1-språk är alltså obligatoriska språk. A1-språk studerar man längre än B1-språk.
  • A2- och B2-språk är alltså frivilliga språk. A2-språk studerar man längre än B2-språk.

Källa: Utbildningsstyrelsen

En av tankarna med timfördelningen i den nya läroplanen är att A2-språket kvarstår, men att man inte längre skulle ha möjlighet att välja svenska.

Stöder förändring

Enligt vad utbildningsdirektören för den svenskspråkiga utbildningen i Borgå, Rikard Lindström, erfar, är de finskspråkiga rektorerna positivt inställda till en eventuell förändring enligt den modellen.

Det är den finska utbildningssektionen som ska fatta beslut i frågan.

- Frågan kan i princip också diskuteras i bildningsnämnden, men jag tror nog att ärendet stannar i den finska utbildningssektionen, säger Lindström.

Stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander känner till att ärendet varit uppe till diskussion i den finska utbildningssektionen. Hon hoppas att planerna inte ska förverkligas.

- I en genuint tvåspråkig stad som Borgå, ska svenskan finnas med som ett alternativ bland A2-språken. Det skulle ju ingalunda innebära att alla skulle vara tvungna att välja svenska som ett långt språk, det vill säga A2-språk, men möjligheten måste finnas, säger Nylander.

Varför inte ge möjligheten?

För Nylander ter det sig ganska märkligt om man i en tvåspråkig stad som Borgå inte ens skulle erbjuda möjligheten att välja svenska som frivilligt språk.

- Det är nog en mycket märklig politik i så fall, säger Nylander, inte minst eftersom svenska är ett populärt frivilligt språk i Borgå.

I årskurs 7 till 9 har cirka 700 elever läst svenska som B-språk det här läsåret. I årskurs 4 till 6 har över 500 elever läst svenska som A-språk.

- Med facit på hand frågar jag mig, att ska vi verkligen inte erbjuda svenskan som alternativ i de finskspråkiga skolorna? Ingen måste ju välja svenskan, men möjligheten måste ges, säger Nylander.

En liknande diskussion fördes i Åbo vid nyår. Där ledde det massiva stödet för den populära A2-svenskan, att svenska som A2-språk blev kvar som ett alternativ.

Den finska utbildningssektionen i Borgå sammanträder nästa gång den 11 juni. Något beslut om språkprogrammet behöver inte tas då. Beslutet kan ännu fattas i augusti, eftersom de nya läroplanerna träder i kraft först den 1 augusti 2016.

I de svenskspråkiga skolorna i Borgå läser man finska som A1-språk och engelska som A2-språk.