Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sporrong kunde bli möjligheternas hus för Kårkulla

Från 2015
Bildtext Sporrongs fabrik i Ekenäs är så gott som tom och till salu.

Kårkulla samkommun överväger att köpa medaljtillverkaren Sporrongs fabriksfastighet i Ekenäs. Tanken är att koncentrera dagverksamheten i åtminstone Ekenäs till fastigheten.

Medaljtillverkaren Sporrong har flyttat merparten av sin verksamhet till Estland och fabriken är till salu.

Kårkulla samkommun erbjuder olika former av service för personer med funktionsnedsättning. I dag verkar Kårkulla på flera platser i Ekenäs i hyrda lokaler. Flera av lokalerna är alltför små.

Att flytta all verksamhet under ett och samma tak skulle spara flera tusen euro per månad, uppger Trude Jansson-Wenberg som är Kårkullas regionchef i västra Nyland.

Men helt billigt blir köpet ändå inte; Kårkulla har reserverat 950 000 euro för inköp och renovering i fastigheten.

Men först ska fastigheten granskas noggrannare.

Sporrong avvaktar

Ytbehandlingen på tre personer jobbar ännu kvar i fabriken och det är oklart när den flyttar, säger Johan Huldén som är vd för Sporrong i Ekenäs.

- Målet är att fabriksfastigheten ska vara tom i mars 2016, men inga beslut är ännu fattade, säger han.

Koncernchef Michael Englund från Sporrong säger att det är helt klart att Sporrong vill sälja fastigheten, men inte till vilket pris som helst.

- Fastigheten är till salu för cirka 450 000 euro. Så länge vi inte har fått ett konkret anbud från någon har vi inte fattat beslut om att flytta ytbehandlingen. Men det jag kan säga är att fastigheten i dag genomgår en noggrannare granskning.

Han säger ändå att det naturligtvis inte på sikt är hållbart för Sporrong att hålla sig med en massiv fabriksfastighet för en väldigt liten verksamhet.

- Det är ingen ekonomi det.

koncernchef Michael Englund och vd:n för Sporrong i Ekenäs, Johan Huldén.
Bildtext Michael Englund och Johan Huldén.

För stor för Kårkulla

Sporrongs fabriksfastighet är 2 800 kvadratmeter stor. Kårkulla behöver bara drygt hälften av det för sin verksamhet så 1 200 kvadratmeter kan hyras ut.

För Kårkullas del skulle en idealisk samarbetspartner vara till exempel hantverkare som man kunde samarbeta med. Men också någon form av produktion eller lagerrum är möjligt.

Fördelarna med fastigheten är att den är konstruerad så att man rätt fritt kan bygga om och bilda de rum man behöver.

Fastigheten har 500 kvadratmeter kontorsrum och en stor matsal.

Man får lätt fyra invalidtoaletter med små omändringar.

Ventilationen är i skick och det finns ett brandbeständigt stort arkiv.

Det finns också goda möjligheter att hålla möten i byggnaden.

Själva verkstaden har lågt tak och fönster som ger ljusa och trivsamma lokaler för dagverksamheten, skriver Kårkulla i sin beredning inför styrelsemötet på torsdag (28.5).

Splittrad verksamhet i Ekenäs

Omsorgsbyrån vid Långgatan i Ekenäs centrum verkar i dag i kontor man hyr av Raseborgs stad. Läget är bra för Kårkulla, men lokalen är för liten och personalen sitter trångt.

Arbetscentret vid torget i Ekenäs är däremot rätt bra, men kallt på vintern och taket läcker tidvis.

Konst och textil verkar vid Flemingsgatans boende i Kårkullas egna lokaler. Problemet är bara att de 200 kvadratmeter man förfogar över är för lite och det behövs så fort som möjligt lika mycket rum till.

Om konst och textil flyttar ut ur Flemingsgatans boende kan eventuellt omsorgsbyrån flytta in där. Kårkulla överväger också en flytt av omsorgsbyrån till Sporrong, men byrån finns gärna så centralt som möjligt, säger regionchef Trude Jansson-Wenberg.

Också Karis kan flytta

Sporrong kunde kanske också bli en möjlighet för dagverksamheten i Karis, men här är mycket ännu öppet framhåller Trude Jansson-Wenberg och Kårkullas fastighetschef Peter Blomgren.

Kårkulla hade långtgående planer på att bygga nytt boende i Karis invid den finskspråkiga kollegan Eteva, men nu har Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) meddelat att man inte betalar understöd på tomten nära Eteva.

Kårkulla söker nu efter en ny tomt i Karis och tanken är att flytta över personer med gravt handikapp till den nya enheten. Yrjö och Hanna-stiftelsen har lovat stöda bygget.

Problemet är det kan vara svårt att hitta en ny tomt. Då kan ett alternativ vara att bygga i Ekenäs. Då är det mest naturliga också att dagverksamheten flyttar till Ekenäs.

Också i det fall att Kårkulla hittar en ny tomt i Karis kan Kårkulla överväga att flytta dagverksamheten till Sporrong och transportera klienterna dit, men allt är ännu öppet säger regionchef Trude Jansson-Wenberg.