Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det ska bli slut på regeringens såsande

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Partiledarna Alexander Stubb, Timo Soini och Juha Sipilä.
Bildtext Den förra regeringen hade bråttom och såsade till saker. Nu föreslår en arbetsgrupp att en oberoende expertnämnd ska läsa igenom regeringens lagförslag innan de går till riksdagen.
Bild: Str / Lehtikuva

Den förra regeringen misslyckades kapitalt med sina stora projekt, kommunreformen och hälsovårdsreformen. Nu föreslår en arbetsgrupp, som tillsattes av den avgående regeringen, att man ska lära av misstagen.

Arbetsgruppen föreslår en oberoende expertnämnd som läser igenom regeringens förslag innan de går till riksdagen.

Expertnämnden ska jobba med projekt som är viktiga med tanke på regeringsprogrammet. Nämnden ska bestå av en ordförande och sju medlemmar som alla är experter på olika områden, men de får inte företräda några intresseorganisationer.

Om man inte ger lagberedningen tillräckligt med tid, så håller inte motiveringarna i lagförslaget och man har inte heller rätt faktaunderlag.

― Tiina Astola, kanslichef på Justitieministeriet

"När man har bråttom drar man förhastade slutsatser"

Kanslichefen Tiina Astola på Justitieministeriet har varit ordförande för arbetsgruppen och hon är väldigt öppen med att det är den förra regeringens tillkortakommande som är orsaken till arbetsgruppens rapport.

Tiina Astola, kanslichef på Justitieministeriet
Bildtext Tiina Astola på Justitieministeriet har varit ordförande för arbetsgruppen och hon är väldigt öppen med att det är den förra regeringens tillkortakommande som är orsaken till arbetsgruppens rapport.
Bild: Yle/ Markus Ekholm

- Om man inte ger lagberedningen tillräckligt med tid, så håller inte motiveringarna i lagförslaget och man har inte heller rätt faktaunderlag, konstaterar Astola.

Den förra regeringen hade bråttom och såsade till saker.

- När man har bråttom drar man förhastade slutsatser, konstaterar Astola.

"Regeringen kunde ha undvikit onödiga fallgropar"

Den blivande statsministern har betonat experternas roll i beredningen. Han har sagt att han hellre lyssnar på experter än lobbyister. Jag tycker det ser lovande ut på den här punkten.

― Göran Djupsund, professor

Statsvetaren Göran Djupsund håller med om att den förra regeringen såsade till de stora projekten. Det här gäller både kommunreformen och hälsovårdsreformen.

- Regeringens arbete skulle ha varit lättare om den hade undvikit onödiga fallgropar och lyssnat på experterna, konstaterar Djupsund.

- I båda fallen hade vi experter från universitetsvärlden som hade avvikande åsikter om både hur de här reformerna skulle genomföras och vilka konsekvenser besluten skulle komma att få, konstaterar Djupsund. Jag tycker att det finns goda skäl att lyfta in de här synpunkterna i beredningsarbetet.

Regeringen har redan i detta nu många experter ute på ministerierna, men beslutsfattarna kan välja att inte lyssna på dem, konstaterar Djupsund.

- Regeringen kan ha en klar bild av vad den vill göra och då vill den inte ha många experter som påpekar att regeringens sätt att genomföra reformerna kanske inte är de fiffigaste. Det kan också ligga i ett ministeriums intresse att en viss reform drivs på ett visst sätt.

Sipilä får ta lyra på arbetsgruppens förslag

Bildtext Den förra regeringens arbete skulle ha varit lättare om den hade undvikit onödiga fallgropar och lyssnat på experterna, konstaterar professor Göran Djupsund.
Bild: Yle

Det var den alltså förra regeringen som tillsatte arbetsgruppen och det är regeringen Sipilä som nu får ta lyra på arbetsgruppens förslag. Professor Göran Djupsund tror att den nya regeringen har beredskap att lära sig av föregångarens misstag.

- Jag tror det, säger Djupsund. Den kommande statsministern har betonat experternas roll i beredningen. Han har sagt att han hellre lyssnar på experter än lobbyister. Jag tycker det ser lovande ut på den här punkten.

Men det finns faror med att lyssna på experter. Om man lyssnar på expertis bara från ett håll eller expertis av bara ett visst slag så får utlåtandena slagsida.

- Det gäller att välja oberoende experter, betonar Djupsund. Och det kan vara svårt att hitta oberoende experter. Då måste man hitta experter från olika områden eller med lite olika synpunkter för att få balanserad expertkunskap.

Finns i de flesta västeuropeiska länder

Arbetsgruppen föreslår att expertnämnden tillsätts från och med årsskiftet för en fyraårsperiod. Uppgifterna i expertnämnden ska vara bisysslor och och nämnden ska vid behov kunna kalla in andra experter.

Ett motsvarande system med förhandsgranskning av regeringspropositioner finns i de flesta västeuropeiska länder. I Sverige heter den här funktionen regelrådet och har fungerat sedan maj 2008. Regelrådet bistår den svenska regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar.