Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det nationella patientdataarkivet tas i bruk i Sibbo

Från 2015
Uppdaterad 25.05.2015 12:46.
print screen av patientdataarkivet

Från och med juni kommer Sibbo kommun att lagra uppgifter om patienternas vård och behandling i det nationella patientdataarkivet.

Åtgärden innebär, att kommuninvånarna kan gå in på webben och titta på sina egna uppgifter. Om man ger sitt samtycke, kan uppgifterna användas inom hälso- och sjukvården också på andra håll i landet.

I och med det nya systemet, kommer patientsäkerheten att öka eftersom vårduppgifterna är uppdaterade och kan användas gemensamt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Bättre vård

Likaså förbättras kvaliteten på vården när det finns mer information att tillgå och när det är möjligt att utnyttja informationen vid alla vårdenheter där patienten kan tänkas få vård. Det innebär också att man kan utnyttja tidigare undersökningsresultat och därmed undvika onödiga vårdåtgärder.

Uppgifter i säkert förvar

I e-tjänsten "Mina Kanta-sidor" (www.kanta.fi/sv/omakanta), kan man när som helst se sina elektroniska recept och andra centrala hälso- och sjukvårdsuppgifter som registrerats efter att tjänsten tagits i bruk. Man loggar in med sina nätbankskoder, sitt mobilcertifikat eller sitt elektroniska identitetskort.

Patientuppgifterna lagras på ett datasäkert sätt. All överföring av data mellan hälsocentralen och Patientdataarkivet kommer att ske i krypterad form.