Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå satsar på språk – svenskan ryms inte med

Från 2015
Uppdaterad 27.05.2015 15:35.
Svenska och finska ordböcker.

Eleverna i de finska skolorna i Borgå ska bli mer språkkunniga än förr. För att genomföra det här ska eleverna inte få läsa svenska från fjärde klass.

Så här fungerar språkundervisningen

  • A-språk börjar man med i årskurs 1–6.
  • B-språk börjar man med i årskurs 7–9.
  • Nummer 1 står för ett obligatoriskt språk som man oftast börjar med i 3:an eller 7:an.
  • Nummer 2 står för ett frivilligt eller valfritt språk som man oftast börjar med i 5:an eller 8:an.
  • A1- och B1-språk är alltså obligatoriska språk. A1-språk studerar man längre än B1-språk.
  • A2- och B2-språk är alltså frivilliga språk. A2-språk studerar man längre än B2-språk.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Förra veckan framkom det att den frivilliga svenskan i Borgåskolor är hotad, i och med den nya läroplanen som ska tas i bruk år 2016. Nu kommer förklaringen till det här.

Språkstudierna kommer i själva verket att ha stor vikt i stadens kommande läroplan. Eleverna ska lära sig engelska från tredje klass, och från fyran finns det möjlighet att välja ett av följande: tyska, franska eller ryska.

Svenskan är alltså slopad som frivilligt språk från fjärde klass.

Utbildningsdirektör Jari Kettunen menar att svenskan puffas undan av de andra språken.

- Det går inte att ha med svenskan eftersom vi vill att det ska finnas en möjlighet att välja tre A-språk, säger Kettunen.

Möjligheterna att välja blir sämre om man har svenska redan från fyran. Då kan man inte ha tyska, franska eller ryska som A-språk, förklarar han.

Mera svenska senare

Helt åsidosatt blir svenskan ändå inte, snarare tvärtom.

I dagens läge har eleverna sex obligatoriska veckotimmar svenska under grundskoletiden. Den nationella läroplanen vill fortsätta med det här men då väljer Borgå att sätta till två veckotimmar.

De finskspråkiga eleverna ska alltså läsa sammanlagt åtta veckotimmar svenska under grundskoletiden, uppdelat på två veckotimmar per läsår från sexan till nian.

Det ska också gå att välja svenska som A2-språk från sjätte klass. Det betyder i praktiken att eleven har sammanlagt 12 veckotimmar svenska under grundskoletiden.

Rektorer stöder förslaget

I det tvåspråkiga Borgå kan det te sig konstigt att man inte kan läsa svenska från fjärde klass, men Kettunen själv tycker att svenskan i själva verket får en högre status.

- Svenskan är mycket viktigt i Borgå. Därför planerar vi åtta veckotimmar i stället för obligatoriska sex. Det är också viktigt att man kan välja svenska som A2-språk, trots att det kommer först från sjätte klass.

- Det blir egentligen mer svenska än förr och det är mycket viktigt att de finskspråkiga eleverna i Borgå kan svenska, säger Kettunen.

Kettunen vill understryka att det tillsvidare endast är fråga om planer.

- Vi ska ännu diskutera den här frågan men alla rektorer verkar stöda förslaget.

Utbildningsnämndens finska sektion har det sista ordet. Sektionen ska fatta sitt beslut i juni.