Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenska studenter väljer bort matematik och finska

Uppdaterad 28.07.2021 16:57.
Alltså x är ... något och ... funktionen i kvadrat... x ... shit.
Bild: Studentexamensnämnden

Bland de som avlagt studentexamen vid de finlandssvenska gymnasierna är det många som inte skriver proven i finska eller matematik.

För att bli student måste man avlägga provet i modersmål, utöver det måste man välja tre ämnen av matematik, det andra inhemska språket, ett främmande språk eller realen. Det betyder att man kan välja bort ett av de här proven och ändå bli student.

Matematiken faller bort

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Av de finlandssvenska studenterna är det över en femtedel, 22 procent, som inte avlägger något prov i matematik. I hela landet är motsvarande andel 18 procent. I Björneborg svenska samskola skrev bara 42 procent av de studerande lång eller kort matematik, vid Tölö specialiseringsgymnasium var andelen som 52 procent och vid Rudolf Steinerskolan 53 procent. Mest matematik skrevs på Åland (96procent), i Kotka (93 procent) och i Korsholm (91 procent).

Ser man på hur de finlandssvenska studenterna presterade var Lovisa gymnasium bäst i lång matematik med medeltalet 5,3, vilket motsvaras av ett starkt M. Näst bäst skrev studenterna i Kronoby Gymnasium (5,25) och Ålands Lyceum (5,2).
I provet korta matematiken presterade Karis-Billnäs gymnasium bäst med ett medeltal på 5,5 följd av Hangö gymnasium (5,4) och Vasa övningsskola (4,9).

Österbottningar väljer bort finskan

Förutom matematiken väljer många bort finskan, speciellt på Åland och i Österbotten. I hela landet är det 11% som inte skriver provet i det andra inhemska språket. Av de som skriver finskan skiljer sig medeltalet nästan tre vitsord mellan det gymnasium som hade det högsta medeltalet i Finska som a-språk och det gymnasium som hade det lägsta.

Gymnasium Studenter Medeltal A-finska Medeltal B-finska Andel som inte skriver finska
Björneborgs svenska samskola 12 5,7 - 0 %
Borgå Gymnasium 109 4,9 4,8 1 %
Brändö gymnasium 116 4,9 5,0 3 %
Ekenäs gymnasium 57 4,4 4,2 9 %
Gymnasiet Grankulla samskola 97 4,7 4,7 2 %
Gymnasiet i Petalax 37 3,0 3,5 22 %
Gymnasiet Lärkan 119 5,3 5,0 3 %
Gymnasiet Svenska normallyceum 75 4,7 5,0 4 %
Hangö gymnasium 20 4,4 4,3 0 %
Helsinge gymnasium 44 5,1 4,0 0 %
Jakobstads gymnasium 110 4,1 3,5 15 %
Karis-Billnäs gymnasium 35 4,3 - 0 %
Karleby svenska gymnasium 59 4,9 - 5 %
Katedralskolan i Åbo 84 5,4 3,0 4 %
Kimitoöns gymnasium 32 4,8 3,7 9 %
Korsholms gymnasium 77 4,5 3,4 8 %
Kotka svenska samskola 14 5,1 - 0 %
Kristinestads gymnasium 22 4,8 4,4 5 %
Kronoby gymnasium 53 4,2 3,6 4 %
Kyrkslätts gymnasium 42 4,8 4,0 2 %
Lovisa Gymnasium 39 4,5 4,0 0 %
Mattlidens gymnasium 116 5,3 4,8 1 %
Närpes gymnasium 43 5,0 3,7 23 %
Pargas svenska gymnasium 68 4,6 4,9 1 %
Pedersöre gymnasium 61 4,4 3,9 13 %
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 17 5,3 5,0 0 %
Sibbo gymnasium 52 5,0 4,0 0 %
Svenska privatskolan i Uleåborg 12 5,7 4,7 0 %
Svenska samskolan i Tammerfors 23 5,5 - 0 %
Topeliusgymnasiet i Nykarleby 32 4,0 3,6 0 %
Tölö specialiseringsgymnasium 65 5,2 4,9 0 %
Vasa gymnasium 39 4,4 4,8 3 %
Vasa svenska aftonläroverk 31 4,4 3,5 19 %
Vasa övningsskola 83 4,4 3,6 10 %
Virkby gymnasium 33 4,9 3,7 0 %
Vörå samgymnasium 43 4,0 3,7 9 %
Ålands lyceum 152 3,7 4,5 88 %
Totalt 2123 4,9 3,9 11 %

Om Österbottningarna kämpar med finskan briljerar de däremot i modersmålet. I modersmålet var det tre Österbottniska gymnasium som hade de högsta medeltalen. Liksom tidigare år är det även i år stor skillnad mellan de gymnasium som hade det bästa medeltalet i modersmål och de som hade det sämsta.

Hälsokunskap och samhällskunskap intresserar

I realprovet var det absolut mest populära ämnet hälsokunskap, över 900 studerande, 42 procent, skrev provet i hälsokunskap. Också samhällskunskap (30 procent) och psykologi (22 procent) var populära.
De minst populära realmämnena var ortodox religion, livskunskap och filosofi som bara en procent av de finlandssvenska abiturienterna skrev.

Gymnasium Studenter Medeltal i modersmål Medeltal i alla realämnen
Gymnasiet Lärkan 119 4,8 5,4
Vasa övningsskola 83 5,1 5,0
Kimitoöns gymnasium 32 4,1 4,9
Brändö gymnasium 116 3,9 4,8
Katedralskolan i Åbo 84 4,4 4,8
Tölö specialiseringsgymnasium 65 4,8 4,7
Ekenäs gymnasium 57 4,3 4,6
Gymnasiet Grankulla samskola 97 4,5 4,5
Karis-Billnäs gymnasium 35 4,5 4,3
Pedersöre gymnasium 61 4,8 4,3
Topeliusgymnasiet i Nykarleby 32 5,1 4,3
Mattlidens gymnasium 116 4,2 4,3
Vasa svenska aftonläroverk 31 3,6 4,3
Lovisa Gymnasium 39 3,2 4,3
Svenska samskolan i Tammerfors 23 3,0 4,3
Borgå Gymnasium 109 4,2 4,2
Pargas svenska gymnasium 68 4,5 4,2
Hangö gymnasium 20 4,2 4,2
Vasa gymnasium 39 3,6 4,1
Närpes gymnasium 43 4,2 4,1
Ålands lyceum 152 3,4 4,1
Jakobstads gymnasium 110 4,3 4,1
Kronoby gymnasium 53 4,0 4,1
Kristinestads gymnasium 22 3,2 4,1
Sibbo gymnasium 52 3,6 4,1
Korsholms gymnasium 77 4,1 3,9
Virkby gymnasium 33 3,8 3,9
Vörå samgymnasium 43 4,0 3,9
Gymnasiet i Petalax 37 5,2 3,9
Gymnasiet Svenska normallyceum 75 3,8 3,8
Karleby svenska gymnasium 59 3,9 3,7
Kotka svenska samskola 14 3,5 3,7
Helsinge gymnasium 44 2,6 3,7
Svenska privatskolan i Uleåborg 12 3,3 3,6
Björneborgs svenska samskola 12 1,7 3,6
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 17 3,0 3,5
Kyrkslätts gymnasium 42 3,2 3,4
Totalt 2123 4,1 4,5

Läs också:

Kolla hur gymnasierna klarade studentexamen

Stora skillnader i gymnasiernas modersmålsbetyg (2014)

Få studerande avlägger kombiexamen i Västnyland