Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svenska Borgåelever kan inte välja bort finskan

Från 2015
Uppdaterad 27.05.2015 15:34.
Barn i ett klassrum
Bildtext (arkivbild)
Bild: Yle/Mika Kanerva

Någon frivillig finska finns egentligen inte för svenskspråkiga skolelever i Finland. Man kan ersätta engelskan med något annat, men i Borgå kommer lätt de för små gruppstorlekarna emot.

Så här fungerar språkundervisningen

  • A-språk börjar man med i årskurs 1–6.
  • B-språk börjar man med i årskurs 7–9.
  • Nummer 1 står för ett obligatoriskt språk som man oftast börjar med i 3:an eller 7:an.
  • Nummer 2 står för ett frivilligt eller valfritt språk som man oftast börjar med i 5:an eller 8:an.
  • A1- och B1-språk är alltså obligatoriska språk. A1-språk studerar man längre än B1-språk.
  • A2- och B2-språk är alltså frivilliga språk. A2-språk studerar man längre än B2-språk.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Förslaget om att slopa svenskan som valfritt språk i fyran till fördel för tyska, franska och ryska i de finskspråkiga Borgåskolorna har väckt en hel del debattYle Östnylands webbplats.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström säger att man också på den svenska sidan har diskuterat möjligheten att tidigarelägga den frivilliga språkundervisningen.

I dagens läge kan eleverna börja läsa ett frivilligt språk från och med åttan.

– Möjligheterna till timfördelning inom språken är otaliga, men i de svenskspråkiga skolorna i Finland kommer vi ganska enkelt undan, säger Lindström.

– Det är en självklarhet att de svenska eleverna ska lära sig finska och det börjar man med senast på trean. Lika självklart är att de ska läsa engelska och det börjar de med på fyran.

Valfriheten kommer in på åttan

En del av dem som har kommenterat frågan på Yle Östnylands webbplats undrade om de svenskspråkiga eleverna också kunde slopa finskan.

Finns det något sådant som frivillig finska för de svenskspråkiga eleverna?

– Nej, det finns det ju inte. I Borgå har vi också lite för få elever för att kunna erbjuda alternativ till engelskan som ett så kallat A2-språk. Valfriheten kommer in på åttan. Då kan man välja ett tredje språk.

Troligtvis vill för få ersätta engelskan

Möjligheten att välja något annat språk än engelska har diskuterats. Men för att det ska löna sig ekonomiskt borde man lyckas skrapa ihop en grupp med åtminstone femton elever.

Lindström tror inte att så många i slutändan skulle välja bort engelskan.

– Då sätter vi också elever från landsorten i en annan situation. Ska man alltid ta sig in till centrum för att kunna välja ett annat språk, och minskar det också på intresset?

Ekonomin kommer emot

Det finns alltså inte några planer på att införa frivillig språkundervisning i de svenska lågstadierna just nu?

– Jag hoppas man förstår mig rätt då jag säger att det har diskuterats och att det upplevs som positivt att kunna erbjuda fler språk, säger Lindström.

– Om vi tar kalla fakta som ekonomin i beaktande tror jag ändå att det troligaste beslutet då vi gör timfördelningen kommer att vara ungefär som jag beskrev det: finska, engelska och valfrihet på åttan.