Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Risker med amorteringsfria år

Från 2015
Uppdaterad 26.05.2015 20:51.

Nu lockar finländska banker med pauser i avbetalningen av lån. Den som har ett banklån kan under pausen använda pengarna till annat. Bankerna säger att de vill stimulera ekonomin. Finlands Bank varnar för utvecklingen.

Bankerna har fått allt fler att välja perioder då de inte amorterar sina bostadslån. Antalet hushåll som har beviljats sådana perioder har med än tiofaldigats på några månader. Över 100 000 hushåll skjuter nu upp sina avbetalningar på bostadslånen.

350 miljoner extra för konsumtion

OP-pohjola var först med att erbjuda sina kunder möjligheten till mellan sex och tolv månaders amorteringsfrihet. Banken betonar att deras mål är att stimulera den finländska ekonomin. Banken har godkänt 75 000 ansökningar. Totalt har OP:s kunder fått 350 miljoner euro extra att konsumera för just nu.

- Det är väldigt viktigt att vi får ekonomin att blomstra här i landet. Såhär vill vi få folk att konsumera mera, så att vi kan få tillväxt, säger Carina Geber-Teir, som är kommunikationsdirektör på OP-gruppen.

Renoveringar och resor

Banken frågar inte kunderna hur de använder pengarna. Enligt Carina Geber-Teir är det ändå väldigt vardagliga saker som pengarna kommer att satsas på:

- Köksrenoveringar, pengar i spar, eller en extra resa inom landet, nämner hon som de ändamål hon hört om.

Banken gör vinst

Däremot säger Carina Geber-Teir att OP inte har räknat ut hur mycket banken tjänar på lånen. Klart är ändå att bankerna tjänar på de uppskjutna amorteringarna. Kunderna måste betala ränta under hela den amorteringsfria tiden. De uppskjutna amorteringarna måste ändå betalas senare.

”Bra under vårdledighet”

Yvonne Kivi och hennes familj är ett av de hushåll som nappat på erbjudandet om ett amorteringsfritt år. Förslaget kom från banken. Då Yvonne var på väg på mammaledighet, passade reducerade boendekostnader deras situation mycket bra.

- När man är vårdledig får man små inkomster. Åtminstone då hade det varit svårt att klara av amorteringarna. Lånetiden är så lång att ett år hit eller dit inte spelar så stor roll.
Familjen Kivi har inte räknat ut hur mycket beslutet kommer att kosta dem i förlängningen, men vidhåller att beslutet var klokt.

- Det skulle säkert vara fiffigt att amortera mera nu då räntorna är så här låga, men vi valde såhär, säger Kivi.

Finlands Bank oroar sig

På Finlands bank ser man ändå den förlängda lånetiden som problematisk. Pentti Hakkarainen som är viceordförande i Finlands Banks direktion ser risker.

- Det är bra med en viss flexibilitet, men jag kan inte understöda tanken på eviga lån. Vi ser negativa erfarenheter i andra länder. I Sverige har eviga lån drivit upp bostadspriserna. Och som princip är det inget positivt i att inte avkorta lån, säger Pentti Hakkarainen på Finlands Bank.

På OP-pohjola förstår Carina Geber-Teir inte kritiken. Ingen bank i Finland har tills vidare planerat något som liknar den svenska modellen. I Sverige behöver kunderna bara betala tillbaka en del av sina lån. I Finland måste alla lån betalas tillbaka. Ett år utan amorteringar ändrar inte på det.

- Vi har gått igenom det här väldigt noga. Vi ser inte risker i den amorteringsfrihet som vi nu beviljar våra kunder, säger Carina Geber-Teir.

Hon är förvånad över att Finlands Bank vill varna för amorteringsfria perioder nu när ekonomin går dåligt.

- Vi har ändå alla en gemensam agenda. Det är meningen att vi skall stimulera den finländska ekonomin.