Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetslösheten steg - dubbelt fler kvinnor än män blev utan jobb

Från 2015
Uppdaterad 27.05.2015 10:17.
Arbets- och näringsbyrån i Åbo

Antalet arbetslösa ser ut att ha stigit en aning jämfört med fjolåret. Det relativa arbetslöshetstalet var i april i år 10,3 % och antalet arbetslösa var 280 000 personer. Det är nästan 40 000 fler än för ett år sedan.

Bland kvinnor steg arbetslösheten med 26 000 personer och bland män med 13 000 personer. Av alla de arbetslösa är ändå 155 000 män och 125 000 kvinnor.

Enligt Statistikcentralen var 93 000 ungdomar i åldern mellan 15 och 24 arbetslösa i april.

I april hade 44 000 lediga arbetsplatser ändå anmälts till arbets- och näringsministeriet – det är lika många som ett år tidigare.

Det relativa sysselsättningstalet mäter andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar. I år var också andelen sysselsatta lägre än i fjol.

Arbets- och näringsministeriet definierar arbetslöshet på ett lite annat sätt än Statistikcentralen. Enligt ministeriet fanns det i slutet av april 339 000 arbetslösa arbetssökande. Enligt arbets- och näringsministeriet finns det fler arbetslösa främst i Nyland.

Arbets- och näringsministeriet får sin information från arbets- och näringsbyråerna, medan Statistikcentralen baserar sina arbetskraftsundersökningar på stickprovsundersökningar.

Statistikcentralen definierar arbetslöshet på ett strängare sätt än arbets- och näringsministeriet och det är också Statistikcentralens siffror som man använder i internationella jämförelser.