Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hårda sparåtgärder och sänkta inkomstskatter

Från 2015
Uppdaterad 27.05.2015 20:27.
tre smeder
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Den nya regeringen fryser index, höjer serviceavgifter och skär i näringsstöd, bistånd, utbildning och arbetslöshetsskyddet. En del av nedskärningarna är bundna vid ett eventuellt samhällsfördrag.

Juha Sipilä, Timo Soini och Alexander Stubb har presenterat den nya regeringens program och antalet ministrar. Regeringen får 14 ministrar, Timo Soini tar EU- och utrikesministerposten medan Alexander Stubb blir finansminister.

Sparåtgärderna drabbar utbildningen hårt. Där ska sparas hela 600 miljoner euro. Från biståndet tas 300 miljoner och från arbetslöshetsskyddet totalt 200 miljoner.

Allt som allt har man beslutat om sparåtgärder för över 4 miljarder euro fram till år 2019. Men Juha Sipilä eftersträvar fortfarande ett samhällsfördrag med arbetsmarknadsparterna och om det blir av och ger ett lyft för konkurrenskraften kan sparåtgärder för 1,5 miljarder backas. Då genomförs också en extra lindring av inkomstskatten.

Vårdreformen på landskapsbas

Kommunernas skyldigheter och normer ska gallras för cirka en miljard euro och vårdreformen sparkas vidare för att, tillsammans med åtgärder som ökar produktiviteten, ge en behållning på 10 miljarder.

Vårdreformen ska bygga på självstyrda områden, det vill säga följa den landskapsmodell som Centern har talat för redan länge. Demokratiaspekten, som fällde det förra reformförslaget, sköts då genom folkvalda landskapsfullmäktige.

- Men någon beskattningsrätt får de knappast, säger Juha Sipilä.

För att minska på kommunernas skyldigheter ska den nya regeringen bland annat omvärdera den lag som har beretts om den preventiva missbrukarvården, lagen om socialvårdens klientdokument, jourförordningen om tandvård, reformen av lagen om utkomststöd, den planerade reformen av handikapplagstiftningen och lagen om personalen inom socialvården. Också maximiantalet dagar för rehabiliterande arbetskraftsverksamhet ska skäras ned.

Begränsad dagvård, större grupper

Det nya regeringsprogrammet är ingen trevlig läsning för de familjer som har barn i dagvård och skola. Den subjektiva rätten till dagvård begränsas till halvdagsvård då den ena föräldern är hemma eller arbetslösa. Det ska spara cirka 24 miljoner euro.

För att spara ska också förordningen om gruppstorleken i dagvården ändras. Det ska bli möjligt med åtta barn över tre år per dagvårdare mot sju i dag.

Då stödet för att minska elevgrupperna dras in sparar man 30 miljoner euro i året. Dessutom tas 10 miljoner från stödet för bland annat skolornas klubbverksamhet.

Det positiva är att språkundervisningen ska börja tidigare och antalet motionstimmar öka.

Många skatter ändras

Regeringen lovar sänka inkomstskatterna med cirka 450 miljoner euro redan från nästa år. Den sjunker mest för dem som tjänar under 40 000 euro i året men utsträcks ända upp till en årsinkomst på 110 000 euro.

Lindringen sker genom att höja arbetsinkomstavdraget i beskattningen. Det betyder att skatten inte lindars för dem som lever på socialbidrag eller pension.

Om samhällsfördraget fås till stånd lovar den nya regeringen skattelindringar för totalt cirka en miljard euro.

Den nya regeringen tänker också ändra bilskatten men så, att det blir billigare att köpa bil men dyrare att äga, det vill säga fordonsskatten stiger.

Fastighetsskatten ska höjas, likaså tobaksaccisen.

Hårda bud utan samhällsfördrag

Förutom ytterligare skattesänkningar är också en lång rad inbesparingar bundna vid det eventuella samhällsfördraget, som enligt Sipilä ska klarna till slutet av augusti. Om fördraget inte blir av ska det sparas på
- barnbidraget (120 miljoner)
- studiestödet (25 miljoner)
- vuxenutbildningen (70 miljoner)
- indexhöjningen av pensionerna (272 miljoner)
- arbetslöshetsskyddet (120 miljoner)
- alterneringsledigheten (40 miljoner)
- föräldraledigheten (42 miljoner)
- näringsstöden (40 miljoner)
- det nationella lantbruksstödet (30 miljoner)
- universitetsfinansieringen (30 miljoner)
- infraprojekt (50 miljoner)
- stödet till passagerarfartyg (20 miljoner)
- energistödet till industrin (40 miljoner)

Ministerfördelningen

Den nya regeringen får alltså 14 ministrar.

Ministerportföljerna i den nya regeringen
Bild: Yle

Centern tar hand om statsministerposten, näringsministerposten, trafik- och miljöministerposten, familje- och omsorgsministerposten, jord- och skogsbruksministerposten och kommunminister- och reformministerposten. Statsministern, det vill säga Juha Sipilä, är redan klar. Vem de andra blir klarnar på torsdag kväll.

Sannfinländarna får, utöver utrikesministerposten som går till Timo Soini, social- och hälsovårdsministern, hopslagna arbets- och justitieministerposten och försvarsministerposten.Namnen klarnar onsdag kväll.

Till Samlingspartiet går, utöver finansministerposten som tas om hand av Alexander Stubb, inrikesministern, undervisnings- och kulturministern och hopslagna utrikeshandels- och biståndsministern. Partiet besluter om vem de blir på onsdag kväll.

Löst om svenskan

Hur svenskan ska beaktas i den nya regeringen - och till exempel i vårdreformen - står det ingenting om i regeringsprogrammet.

- Vi har inte skrivit ut alla detaljer men vi ändrar inte på tvåspråkigheten som bygger på grundlagen, svarade blivande finansministern Alexander Stubb då han fick frågor kring saken under regeringens presskonferens. Han lovade ändå att man ska värna om svenskan.

Samtliga tre partiordförande påpekade under presskonferensen att det blir hårda tider nu.

- Men regeringen förbinder sig att fatta beslut, vi har ett trovärdigt ekonomiskt program som får Finland på fötter, försäkrade Juha Sipilä.

Sipilä vädjade också till företagsledarna och andra höginkomsttagare att föregå med gott exempel under spartalkot. Regeringen har enligt honom gjort det för sin del genom att skära ned antalet ministrar, statssekreterare och medarbetare.

- Nu behövs de välbärgades "tupo" med negativa förtecken, ansåg Sipilä.

Här kan förhandlingsresultatet om regeringens program läsas på svenska.
Komplementet med tabeller över bland annat inbesparingar och skatteändringar finns fortfarande bara på finska

Diskussion om artikeln