Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inträdeskrav och studentbetyg går hand i hand

Från 2015
Uppdaterad 16.06.2016 13:56.
Jämförelse mellan inträdeskrav och studentpoäng i de svenskspråkiga gymnasierna

De gymnasium som har de strängaste inträdeskraven utexaminerar också studenter med de bästa studentbetygen. Vi har jämfört de svenskspråkiga gymnasiernas antagningsgränser med resultaten i studentexamen.

Rankningslistor som bygger på poängen i studentskrivningarna kritiseras för att vara missvisande, bland annat av den svenska direktören vid utbildningsstyrelsen Bob Karlsson . Jämförelsen säger inte så mycket om hur bra de olika skolorna egentligen är.

Det stämmer att poänglistorna inte ger utrymme för djupare analyser, men samtidigt är poängen i studentexamen en av få parametrar man har att tillgå om man vill jämföra gymnasieskolor. Alla har skrivit samma prov och poängen räknas ut på samma sätt i alla skolor.

För att bredda bilden bad vi de svenskspråkiga gymnasierna om tilläggsuppgifter, bland annat inträdeskraven år 2012, året då majoriteten av vårens abiturienter började sina gymnasiestudier. Gymnasierna tar vanligtvis in elever på basis av medeltalet på grundskolans avgångsbetyg.

Uppgifterna från Rudolf Steinergymnasiet i Helsingfors, Vörå samgymnasium och Topeliusgymnasiet i Nykarleby saknas.

Lågt medeltal – låga poäng

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Vi jämförde hur gymnasiernas antagningsgränser korrelerade med skolans poängmedeltal i studentproven (alla ämnen). Ett klart samband visade sig: gymnasier med låga inträdeskrav presterade i snitt också sämre i studentproven.

Det finns ett par tydliga undantag från regeln. I Björneborg var medeltalsgränsen för antagning 7,0, vilket gav skolan en tolfteplats på listan med de svenskspråkiga gymnasierna. Ändå hamnade Björneborg på en 36:e eller sista plats när det kommer till studentexamensresultaten.

Vasa Övningsskola var å sin sida det gymnasium i Svenskfinland som fick det näst bästa resultatet i studentskrivningarna, trots att intagningsmedeltalet (7,25) bara var det sjunde högsta.

Kombistuderande

Från endel gymnasier utexamineras också så kallade kombistuderande, studerade som utöver studentexamen också avlägger en yrkesexamen. Eftersom många av dem gör ett dubbelt jobb har vi fått uppgifter från skolhåll att deras resultat i studentproven kan påverka skolans medeltal. Vi har märkt ut de skolor som också utexaminerar kombistudenter med stjärna (*) i diagrammet ovan. Hur mycket kombistudenterna de facto påverkar skolans medeltal är svårt att säga.

Gymnasium   Medeltalsgräns Kombiexamen
Pedersöre gymnasium   7,0 13
Närpes gymnasium   6,0 12
Ålands lyceum   7,0 10
Helsinge gymnasium   6,58 8
Borgå gymnasium   7,0 7
Jakobstads gymnasium   7,0 7
Kimitoöns gymnasium   7,0 6
Pargas svenska gymnasium   7,0 5
Katedralskolan i Åbo   7,33 4

Inte bara medeltal avgör

I Svenskfinland finns också en handfull skolor som tar in elever till sina specialiseringslinjer på basis av andra meriter än avgångsbetyg från grundskolan.

Vid Tölö specialiseringsgymnasium står inträdesprov för hälften av poängen och vid Jakobstads gymnasium påverkar vitsorden i bildkonst och musik mer än de andra. Vid idrottsgymnasierna påverkar idrottsliga meriter.

Gymnasium Påverkar antagning
Tölö specialiseringsgymnasium "Inträdesprov står för hälften av poängen, medeltalet för andra hälften"
Rudolf Steinergymnasiet "Hittills har man kunna söka sig till oss med ett förfarande i vilket medeltalet i kombination med en intervju avgör"
Vasa övningsskola "I bildkonst och musik har vi inträdesförhör"
Vörå samgymnasium "Idrottsliga meriter avgör för idrottslinjen samt medeltal"
Svenska privatskolan i Uleåborg "Ifall en elev är helt svenskspråkig och bosatt i en (nästan) helfinsk omgivning. Det är jätteviktigt att eleven får möjligheten att studera vidare efter grundskolan!"
Kotka svenska samskola "KSS har i själva verket ingen medeltalsgräns till gymnasiet - vi tar emot alla som anhåller om studieplats - och ser till att de blir studenter!"
Lovisa gymnasium "Personliga intervjuer"
Jakobstads gymnasium "Till bildkonst- och musiklinjerna påverkar vitsordet i bildkonst resp. musik. För att kunna antas ska till idrottslinjen ska den studerande ha spelarlicens inom någon av grenarna fotboll, ishochey eller innebandy".
Brändö gymnasium "Till idrottslinjen söker man på basis av medeltal, grenförbundens poäng och skolans egna poäng som baserar sig på intervju och fysiska tester. Dessa tester är frivilliga, men de flesta som har sökt deltar i dem"

Läs också:
Kolla hur gymnasierna klarade studentexamen
"Visst påverkar studentresultaten gymnasiets rykte"
Bob Karlsson: Frustration över gymnasierankingen
"Bisarrt att rangordna gymnasier"