Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slussenplanen i Sjundeå snart klar

Från 2015
En detaljplanekarta över Slussenområdet i Sjundeå vid Sjundeå å.
Bild: Sjundeå kommun

Snart kan det byggas mera hus på Slussenområdet i Sjundeå. Detaljplaneprocessen för området är nu på slutrakan.

Det omkring 30 hektar stora Slussenområdet finns i Störsvik, cirka 9 kilometer söderut från kommunens centrum.

Området ägs av privata markägare.

Flera olika instanser har lämnat in utlåtanden till planen. På grund av Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande har det gjorts en grundvattenutredning på området. På basen av resultaten har preciseringar gjorts i planbestämmelserna.

Fullmäktige har sista ordet

På Ingå-Sjundeå miljöförenings begäran har kommunen också bett en sakkunnig ge utlåtande om fladdermössens förekomst och planens konsekvenser för dem.

På basen av utlåtandet anser kommunen att det inte är nödvändigt att göra några ändringar i detaljplaneförslaget på basen av utlåtandena.

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige godkänner detaljplan för Slussenområdet.

Sjundeå har på markägarnas begäran sedan 2008 hållit på med detaljplanen för området.