Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya regeringen får ris och ros

Från 2015
Uppdaterad 28.05.2015 09:54.
Blanketter
Bild: Yle

Fackcentralen FFC säger att de planerade nedskärningarna i arbetslöshetsskyddet är oskäliga. Arbetsgivarsidan berömmer regeringsprogrammet för att eftersträva tillväxt. Barnträdgårdslärarna är oroliga för barnens rättigheter.

En rad intresseorganisationer har redan hunnit både risa och rosa regeringsprogrammet. På arbetstagarhåll säger man att de planerade sparåtgärderna i arbetslöshetsskyddet och alterneringsledigheten saboterar det samhällsfördrag som blivande statsministern Juha Sipilä fortfarande drömmer om.

FFC-ordföranden Lauri Lyly undrar också var solidariteten finns.

- Var finns de välbärgades del i spartalkot, frågar han.

Näringslivscentralen EK hoppas emellertid på ett samhällsfördrag med måttliga lönelösningar. Löftet om en miljard extra i skattesänkningar är lockande, säger EK:s VD Jyri Häkämies.

Häkämies berömmer också satsningen på 1,6 miljarder euro för olika tillväxtprojekt.

”Rätt positivt för kommunerna”

Kommunförbundets vice VD Timo Kietäväinen betecknar regeringsprogrammet som rätt positivt. Nu förbinder regeringen sig till att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter för en miljard euro.

Å andra sidan innehåller programmet en lång lista på sådant som ska utvecklas inom välfärdsservicen och utbildningen och det leder enligt honom lätt till nya utgifter.

Kietäväinen betecknar inbesparingen på 600 miljoner euro i undervisningen som mycket stor.

”Skärpt progression inte bra”

VD Teemu Lehtinen på Skattebetalarnas centralförbund betecknar linjedragningarna om beskattningen som rätt hyfsade. Tyngdpunkten förskjuts en aning från beskattning av arbete till skatt på konsumtion.

Men Lehtinen ogillar att inkomstskattesänkningarna framförallt ska gagna låginkomsttagarna.

- Progressionen är hård redan från tidigare och nu skärps den ytterligare. Det är ett skönhetsfel, anser Lehtinen.

Lehtinen hoppas att det här ska rättas till om det blir ett samhällsfördrag och ytterligare skattesänkningar.

Oro för barnen

Barnträdgårdslärarna kritiserar hårt begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård och möjligheten att förstora barngrupperna i framtiden.

Förbundet säger att begränsningen av dagvården för barn vars ena förälder är hemma försvagar de små barnens ställning och rättigheter och den inverkar också negativt på jämställdheten.

Lantbrukare rätt nöjda

Också lantbruksproducenterna har tagit ställning till regeringsprogrammet. Producentcentralen MTK berömmer satsningen på bioekonomin och vägnätet. Den berömmer den nya regeringen för att också lova öka andelen inhemsk mat i den offentliga upphandlingen och införa ett företagaravdrag.

Men programmet får ris för att det blir inbesparingar i det nationella lantbruksstödet om samhällsfördraget faller. Också avbytarverksamheten drabbas av nedskärningar och systemet med avträdelsestöd slopas. Det försvårar generationsskiften.

Diskussion om artikeln