Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen 100-sträcka norr om Smedsby omfartsväg

Från 2015
Uppdaterad 28.05.2015 10:26.
Norra ändan av Smedsby omfartsväg
Bildtext Här vid Stormossen tar den egentliga omfartsvägen slut och hastigheten sänks till 80.

Smedsby omfartsväg invigdes med pompa och ståt förra hösten. Sedan dess har inte mycket hänt.

Åtminstone inte med den förlängning norrut som man planerat, och som ännu inte byggts färdigt. Sträckan är ungefär tre kilometer lång och börjar vid avtaget till Stormossen för att ta slut vid Logset i Kvevlax.

Enligt planen ska vägsträckan få mitträcken, vilket gör att hastighetsbegränsningen kan höjas från nuvarande 80 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen. Vintern har gått åt till att behandla en klagan som Korsholms kommun och fem markägare gjort mot Trafikverket och den förrättning som hölls på platsen under hösten.

Fick rätt i domstol

Nu har de klagande fått rätt i jorddomstolen. Men det betyder inte att den planerade parallellvägen för skogsägarnas bruk automatiskt nu byggs tillsammans med de mitträcken som ännu saknas.

I stället för Trafikverket fram ett nytt förslag; nämligen att man inte gör några ytterligare konstruktioner längs den tre kilometer långa vägsträckan.

- Det är den troligaste lösningen, säger Ari Mäkelä, projektchef vid Trafikverket.

Smedsby omfartsväg, Ben Antell
Bildtext Ben Antell vid invigningen av omfartsvägen.

Ökar inte trafiksäkerheten

Ben Antell, teknisk direktör vid Korsholms kommun, konstaterar att den lösningen inte ger någon utökad trafiksäkerhet längs sträckningen.

- Det betyder ju att de befintliga anslutningarna till skogsfastigheterna används även fortsättningsvis. Det har varit en fungerande lösning.

Men med den lösningen går det inte att bygga några mitträcken.

- Troligtvis kan man inte tillåta 100 kilometer i timmen på platsen, åtminstone inte på vintern. Det kommer att vara en normal landsväg med de begränsningar som den har, säger Ben Antell.

Vill att flera ska bekosta

Ari Mäkelä på Trafikverket utesluter inte en lösning med parallellväg och mitträcken, men då borde någon annan också vara med och betala.

- Beslutet fattas sedan när vi har diskuterat saken med Korsholms kommun. Vi har inte haft de diskussionerna med kommunen ännu, säger Ari Mäkelä.

"Inte realistiskt"

Ben Antell är öppen för en diskussion.

- Om situationen bli avsevärt förbättrad för kommunen, då kan man upp det till diskussion. Men i dagsläget ser jag det inte som realistiskt att vi skulle vara med och betala.

Det är trafikmängderna som avgör om en väg utan mitträcken eller åtskiljda filer kan godkännas för hastigheter på upp till 100 kilometer i timmen. På den aktuella sträckan är antalet fordon antagligen för stort för att tillåta 100-begränsning ens sommartid.