Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Niinistö: Ingen evig fred i sikte

Från 2015
Försvarsminister Jussi Niinistö.
Bildtext Jussi Niinistö.
Bild: Lehtikuva

Enligt den blivande nya försvarsministern Jussi Niinistö (Sannf) blir det sannolikt inga dramatiska förändringar i Finlands försvars- och säkerhetspolitik under hans ministerperiod.

- Den försvarspolitiska linjen har utformats av hela regeringen. En förändring jämfört med föregående regeringsperiod är ändå att den förra regeringen skar ned försvarsanslagen men en tiondel, medan denna regering i sin tur strävar efter att höja Finlands försvarsförmåga.

Vad anser du om den föregående regeringens och Carl Haglunds arbete som försvarsminister?

- Minister Haglund agerade mycket dynamiskt och höll försvarsfrågorna och ministeriets intressen väl framme. Det var inte hans fel att Katainens regering i regeringsförhandlingarna 2011 hade bestämt om de kraftiga nedskärningarna i försvarsministeriets förvaltningsområde.

Är vi nu ett steg närmare eller längre från Nato?

- Finland fortsätter sitt samarbete som Natos partnerskapsland, så där blir det inga märkbara förändringar. Men som en del av den utrikes- och säkerhetspolitiska utredningen kommer det att göras en Nato-utredning där man kommer att väga fördelar och nackdelar med Nato. Det var Sannfinländarnas önskemål att en sådan här utredning görs, så att också Natodiskussionen bland medborgarna börjar basera sig mer på fakta.

Vilka är de allvarligaste hoten mot Finland?

- Inte hotas Finland av något, men snabba förändringar i Europa är möjliga, vilket till exempel krisen i Ukraina har visat i och med Rysslands annektering av Krim. Ingen evig fred är i sikte, och Finland måste sköta om sitt försvar. Ett av de mest centrala budskapen i det nya regeringsprogrammet är att Finland ska förstärka sitt försvar i det allt mer spända internationella läget.

Hur kommer samarbetet med Sverige att utvecklas under din ministerperiod?

- Det kommer att bli tätare. Vi fortsätter det arbete som den föregående regeringen och försvarsminister Haglund inlett. Alla partier i riksdagen står bakom detta. Vad det sedan leder till återstår att se. Någon försvarsallians är åtminstone inte ännu i sikte, men säkert kommer samarbetet att fördjupas.

Pratar du svenska med svenska kolleger?

- Lite försöker jag, men det måste medges att det är 25 år sedan jag skrev svenskan i studenten och att jag inte haft användning för språket. Först då jag kom till riksdagen under den förra valperioden började jag tala lite svenska. Jag talade en del svenska med Ålands dåvarande representant i riksdagen Elisabeth Nauclér. Men i övrigt använder jag väldigt lite svenska.

Många finlandssvenskar vill veta hur det går för Nylands brigad i Dragsvik under din ministerperiod?

- Vi har under det här året kommit i mål med försvarsmaktsreformen, det vill säga de strukturella förändringarna har gjorts. Vi måste nu analysera om den reformen har varit nödvändig eller om vi rentav behöver fler brigader. Under min ministerperiod kommer vi att fundera över detta.

Tror du att Dragsvik skulle finnas med på listan för brigader som ska läggas ned?

- Dragsvik var ju ursprungligen med på listan, så att den skulle ha gått samman med Obbnäs och på det sättet skulle man ha sparat i kostnaderna. Men då gick det ju så att minister Stefan Wallin av språkpolitiska skäl gick och fingrade på försvarsmaktens förslag.

Vad är din åsikt?

- Då var min åsikt samma som försvarsmaktens, det vill säga att man hade fått inbesparingar om Dragsvik gått ihop med Obbnäs. Men nu har man redan byggt upp en annan typ av organisation, som vi nu måste se på som en helhet.

Diskussion om artikeln