Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lyckliga barn mobbar inte

Från 2015
Uppdaterad 29.05.2015 11:47.
Pojke med händerna för ansiktet, Yle 2004
Bildtext Mobbning pågår hela tiden, nu ska det tas i på ett annat sätt i Raseborg.

Ett nytt projekt i Raseborg ska ta an problemet med mobbning i skolorna på ett nytt sätt. Tanken är att om ett barn mår bra i sig själv så mobbar det inte andra barn.

Projektet går under namnet Yellow flag, gul flagg, och kommer ursprungligen från Irland.

- Gul flagg är ett nytt sätt att tänka angående hur barn ska må bra. Vi ska få en plan för social fostran så att barn ska bli glada och välmående vuxna, förklarar Charlotta Allamo, rektor vid Billnäs skola.

Skolan har hittills använt det nationella antimobbningsprogrammet KiVa Skola. Lärare har en längre tid märkt att det inte räcker till.

- Vi vill ha någonting mera, säger läraren Krista Halonen i Billnäs skola.

Dagens antimobbningsförsök räcker inte

KiVa Skola består av tio lektioner som sprids ut över läsåret. Gul flagg å andra sidan är tänkt att genomsyra hela verksamheten och inte bara vara aktuellt tio gånger per läsår.

- Antimobbningsplanerna är snäva. Vi är inne på ett litet område. Vi behöver svänga på alltihop och börja från botten, förklarar Allamo.

Välmående elev behandlar andra bra

Grundtanken är att varje människa ska få vara precis som den är. Mår en elev bra i sig själv och har en bra självbild så behandlar den inte sina klasskompisar dåligt.

- Gul flagg ska vidga vår syn på världen och öka toleransen för olikheter, säger Halonen.

Att öka toleransen är en viktig del i projektets moderland Irland.

- Där finns ännu mera olikheter i form av folkgrupper men det finns hos oss också och därför behöver vi definitivt jobba för tolerans här också, säger Allamo.

Krista Halonen och Charlotta Allamo i Billnäs skola.
Bildtext Krista Halonen (till vänster) och Charlotta Allamo.

Mobbning - en del av vardagen

Mobbning förekommer i Billnäs skola. Allamo känner av det varje dag i skolan. Men mobbning finns också på andra ställen, till exempel på nätet.

- Barn måste inombords känna till de här spelreglerna. Vi vuxna kan inte finnas där som övervakare hela tiden.

Projektet skulle i praktiken även betyda att skolan skulle bli mer aktiv i närsamhället.

- Vi ska röra oss mera mot lokala föreningar och äldreboenden. Barnen ska få känna att det är en del och har en plats i ett närsamhälle, förklarar Charlotta Allamo.

Irländskt projekt ska anpassas till Finland

Nu ska det irlänska projektet anpassas till finländska skolor. Billnäs skola samarbetar med Pojo kyrkoby skola, Snappertuna skola och Västerby skola.

En arbetsgrupp med representanter från de olika skolorna kommer att bygga upp grunden för projektet i Raseborg.

Halonen hoppas att Gul flaggprojektet ska börjas synas på något sätt i skolorna redan vårterminen 2016.

Arbetsgruppen består, förutom Charlotta Allamo och Krista Halonen också av Annika Madsén från Snappertuna skola, Ulrika Kallio och Magnus Bäckström från Västerby skola samt Jennie Ahtola från Pojo kyrkoby skola.