Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Riskgrupper bör undvika osteoporosmedicinen Protelos

Från 2015
Ett glas med vatten och läkemedelsburkar
Bild: Yle

En Radiodoktorn-lyssnare har blivit tveksam till osteoporosmedicinen Protelos efter att ha läst en artikel om att medicinen fått försäljningsförbud i Sverige. På grund av goda resultat i bentäthetsmätningar har lyssnaren på eget bevåg tagit medicinen varannan dag istället för varje dag, som ordinationen lyder.

Läs geriatrikerns svar

Om läkarens ordination är att medicinen ska tas varje dag ska man inte på eget bevåg minska intaget. Tar man medicinen mera sällan finns ingen garanti för att den fungerar.

Protelos var ett välkommet alternativ till andra osteoporosmediciner när den kom och studier visade att medicinen bidrog till ökad bentäthet.

Efter rapporter om olika biverkningar har Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) kommit fram till att Protelos kan medföra ökad risk för hjärt- och kärlbiverkningar.

Endast för patienter som inte kan ta andra osteoporosmediciner

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea gav i början av 2014 en rekommendation om att läkare endast ska skriva ut Protelos åt patienter som inte kan behandlas med andra osteoporosmediciner.

Enligt rekommendationen ska Protelos endast skrivas ut åt vissa specifika patientgrupper. Till dessa hör kvinnor som har passerat klimakteriet samt vuxna män som har stor risk för frakturer, men inte kan vårdas med andra osteoporosmediciner eftersom de får motreaktioner.

Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar bör undvika Protelos

Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar bör inte ordineras Protelos.

Rekommendationen baserar sig på Europeiska läkemedelsmyndighetens estimering av nytta och risker med Protelos.

Patientens risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom ska utvärderas innan behandlingsstart och regelbundet därefter, vanligen med 6-12 månaders mellanrum.

Behandlingen med Protelos ska avbrytas om patienten utvecklar ischemisk hjärtsjukdom, perifer arteriell sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom eller högt blodtryck som inte kan kontrolleras.

Patienter som intar Protelos kan fortsätta sin pågående kur, men om möjligt ska läkaren skriva ut ett annat alternativ när kuren är slut. Idag är det ganska ovanligt att Protelos skrivs ut i Finland, trots att medicinen alltjämt finns på marknaden.

Pausa eller sluta?

Lyssnaren undrade också om hon borde ta en paus eller fortsätta sin osteoporosmedicinering då bentäthetsmätningar visat goda resultat.

Vissa osteoporosmediciner, så kallade bisfosfonater, kräver en paus i intaget efter tre till fem år. Bisfosfonaterna minskar nedbrytningen av benceller och gör benet hårdare. Men i längden blir benvävnaden också hård och skör, och därför behövs ett uppehåll i intaget av bisfosfonatmediciner efter ungefär fem år. Läs mer om bisfosfonatmediciner här.

Protelos är inte en bisfosfonat, utan dess aktiva substans är strontiumranelat. Strontium distribueras via Protelos i skelettet och påverkar benomsättningen genom hämning av osteoklasterna, de celler som sköter om nedbrytningen av benvävnad.

I och med att resultaten av lyssnarens senaste bentäthetsmätningar varit goda är det möjligt att hon inte längre har osteoporos. Man kunde därför tänka sig att i samråd med patientens läkare pausa all osteoporosmedicinering i ett eller två år och sedan göra en ny bentäthetsmätning.

Under tiden är det som alltid viktigt att få i sig tillräckligt mycket kalcium och D-vitamin som bidrar till att stärka skelettet.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.