Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus mår dåligt

Från 2015
Stora släggan behövs vid centralsjukhuset - Spela upp på Arenan

Över hälften av byggnadsmassan är i dåligt skick. Åtta byggnader ska rivas. 150 miljoner ska satsas i renoveringar och nybyggen.

Det är situationen vid Vasa centralsjukhus.

Åtta blir två

Åtta hus ska alltså jämnas med marken inom den närmaste framtiden. Men ur askan ska endast två nya byggnader stiga upp.

I-byggnaden är en av de åtta som ska rivas. Bakom den står den nya Y-byggnaden.
Bildtext I-byggnaden som ska rivas.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Den ena går under namnet "Sjukhus 2025" och den andra ska inhysa den psykiatriska enheten som flyttas till området från Roparnäs.

60 000 kvadratmeter rivs och 30 000 byggs upp. Och det ska vara tillräckligt.

- Det har vi räknat med. Vi har haft vårdenheten att se över vården och söka synergieffekter, säger tekniska chefen Håkan Knip.

Håkan Knip visar i hur pass dåligt skick rören är.
Bildtext Byggnaderna har tekniskt sett kommit till sitt slut, säger tekniska chefen Håkan Knip.
Bild: Yle/Jussi Laine

Enligt Knip ska vården i framtiden skötas med mindre resurser och färre anställda.

- Men kvaliteten på vården ska bli bättre när allt sköts i rätt ordning, säger Knip.

Byggnaderna slutkörda

En rapport utförd av Arbetshälsoinstitutet visar att 52,4 procent av byggnadsarealen på centralsjukhusets område är i behov av renovering inom den närmaste framtiden.

Hur är det möjligt att byggnaderna är i så dåligt skick?

- En stor del av byggnaderna är byggda på 50-talet när man på många håll i Finland gick in för att bygga centralsjukhus. Byggnaderna har tekniskt sett kommit till sitt slut, säger Knip.

Flera andra sjukhus i Finland står inför samma bekymmer, påpekar Knip.

Så här ser rören ut på många håll i Vasa centralsjukhus byggnader.
Bild: Yle/Jussi Laine

Det är främst fuktproblem man dras med. Men byggnadernas höjd orsakar också problem.

- Vi har för lågt till tak. Modern apparatur ryms inte in.

Byggandet tar aldrig slut

Under de senaste åren har åtminstone någon del av centralsjukhusets område varit en byggarbetsplats. Man har byggt ett parkeringshus och en ny Y-byggnad som bland annat inhyser den nya akuten. Just nu bygger man på det nya apoteket, eller U-byggnaden.

Parkeringshuset ska få en våning till.
Bildtext Det relativt nybyggda parkeringshuset ska få en våning till.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

De här tre projekten har så här långt slukat cirka 70 miljoner. Nu är då tanken att man under de kommande 10 åren ska sätta ytterligare 150 miljoner.

Dessa miljoner består av nya byggnader för 90 miljoner, sanering av nuvarande utrymmen för 50 miljoner och en ny våning på parkeringshuset för 10 miljoner.

Slår man ut investeringarna på 10 år blir det 15 miljoner per år.

Varifrån ska då pengarna tas?

- Det är skattemedel. Man måste kanske fundera på det årliga anslaget, säger Knip.

Ja det är medlemskommunerna i sjukvårdsdistriktet som får stå för notan och det svider säkerligen i dessa ekonomiskt svåra tider.

Frågan är också om 10 år är en tillräckligt lång tid?

- Den ekonomiska verkligheten ställer förstås randvillkor för hur det hela kan förverkligas, säger sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga.

Bästa kvalitén i Finland ska finnas i Vasa

Investeringarna är en väsentlig del i centralsjukhusets framtidsplan, som går under namnet VCS 2025. Målet med planen är ambitiös, Vasa centralsjukhus ska erbjuda "den bästa patientupplevda kvaliteten i Finland".

Och nettokostnaderna inom specialsjukvården ska ner med 11 procent.

- När vi får nya byggnader kan vi ge vård på ett effektivare sätt och det ger en billigare vård i slutändan, säger Håkan Knip.

Vad gäller just investeringarna omformulerade sjukvårdsdistriktets styrelse det beslutsförslag som sedermera godkändes: Planen är riktgivande och fullmäktige ska ta ställning till respektive investering i den takt den blir aktuell.

Det betyder alltså att fullmäktige kan torpedera någon investering om de anser att den inte lönar sig.

Personalen mår inte bra

Frågar man personalen lönar det sig att satsa på nya byggnader. Leena Nåhls är avdelningsskötare på barnpolikliniken. Under åren har hon varit med om ett par flyttar när utrymmen har stängts på grund av mögel- och fuktproblem.

Lena Nåhls har varit med om flyttrumban på centralsjukhuset.
Bildtext Avdelningsskötare Leena Nåhls har varit med om många flyttar inom centralsjukhuset.
Bild: Yle/Jussi Laine

Strax före julen 2013 flyttade hon från J-byggnaden till E-byggnaden.

- Inomhusluften var jättedålig och personalen mådde inte bra, säger Nåhls.

Luften är bättre i E-byggnaden men inte tillräckligt bra. Just E-byggnaden är ett av de åtta husen som kommer att stryka med. J-byggnaden får stå kvar, den är nämligen skyddad.

Själva flyttandet kräver givetvis mycket planering. Det är inte bara personalen som flyttar, utrustningen ska också med.

- Verksamheten står stilla under den tid man flyttar, säger Nåhls.

Är dagens utrymmen för dåliga?

- De är dåliga. Vi har problem med inomhusluften på många ställen.

Ska man satsa 150 miljoner på renovering och nybygge?

- Det är mycket pengar. Men nog krävs det säkert att man satsar. Det är ju inte bra om personalen mår dåligt hela tiden.