Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga ger rökning och tobaksförsäljning tummen ner

Från 2015
Bildtext Särskilt unga finländare vill införa rökförbud.
Bild: Wikimedia Commons

På söndag firas den internationella tobaksfria dagen. Över hälften av finländarna skulle vara redo att helt slopa försäljningen av cigaretter.

Det visar en utredning som Diabetesförbundet, Hjärtförbundet och Hjärnförbundet har låtit göra inom ramen för sitt hälsofrämjande projekt Ett liv.

Unga under 25 år är mest negativt inställda och av dem vill 70 procent förbjuda tobaksförsäljning i Finland. Bland finländare i medelåldern är mindre än hälften färdiga att införa ett totalförbud mot försäljningen.

- Det är ett gott tecken för framtidens Finland att så många unga går med på hårda förbud mot tobak, säger Hjärtförbundets hälsodirektör Marjaana Lahti-Koski.

Rökning på allmänna platser får rött ljus

Det är också de unga som helst vill förbjuda rökning på allmänna platser. Över tre fjärdedelar av under 25-åringarna stöder rökförbud bland annat på gator, stränder och i parker.

Två tredjedelar av alla finländare är för ett förbud mot rökning på allmänna platser.

I undersökningen framgår också att 15 procent av rökarna själva skulle stöda ett förbud mot tobaksförsäljning.

- Det verkar som att också en del av dem som röker godkänner åtgärderna mot rökning. Två av tre rökare vill själv sluta röka så det är helt förståeligt, konstaterar Lahti-Koski.

Tobak orsakar sjukdomar och dödsfall

Rökning och sjukdomar som orsakas av rökning är bland de vanligaste dödsorsakerna i västländerna.

Tobak orsakar ungefär 14 procent av alla dödsfall och förkortar den uppskattade livslängden med tio år. Rökning ökar bland annat risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och olika former av cancer.

Drygt 1 000 finländare deltog i Ett liv-undersökningen som gjordes av TNS Gallup under våren.

Diskussion om artikeln