Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Idén om Porkala stad får bara en axelryckning av lokalpolitiker

Uppdaterad 02.06.2015 15:34.
Bildtext De här kommunerna skulle bilda den nya staden Porkala om affärsmännen skulle få som de vill.

Under helgen föreslog tre näringslivsprofiler i Västnyland att man borde slå ihop Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå till staden Porkala. Inget nytt säger lokalpolitiker.

Det här är ett förslag som de inblandade kommunerna har behandlat och fattat beslut om flera gånger. Och även den här gången möts förslaget av måttlig entusiasm av lokalpolitiker i de tre kommunerna.

Jag vet inte hur många gånger vi måste fatta beslut i den här frågan.

Vahasalo basar för kulturitskottet
Bildtext Raija Vahasalo (Saml), kommunstyrelseordförande i Kyrkslätt är av samma åsikt som tidigare - ingen fusion behövs.

- Jag vet inte hur många gånger vi måste fatta beslut i den här frågan, säger kommunstyrelseordförande Raija Vahasalo (Saml) i Kyrkslätt.

Hon säger att de gång på gång har utrett en sammanslagning och fattat enhälligt beslut om att förbli en självständig kommun. Och hon är säker på att de tre affärsmännen också kommer att få ett nekande svar.

- Vi har sagt att vi kan ha ett större samarbete med våra grannar, men vi vill inte gå ihop med dem, säger hon.

Bildtext Pekka Sinisalo (Sannf) väntar med stort intresse på att få höra mer om affärsmännens förslag.

Ny regering, nytt spel

Det var kultur- och näringslivsprofilerna Antti Herlin, Kaj-Gustaf Bergh och Heikki A. Reenpää som under helgen försökte väcka nytt liv i den gamla tanken på att slå ihop de tre kommunerna. De har redan varit i kontakt med en del lokalpolitiker i kommunerna och nästa vecka ska de presentera sina idéer till beslutsfattarna.

Idén om Porkala stad har diskuterats i åratal, men nu är vi i en ny situation i och med att vi har ett nytt regeringsprogram som också innehåller nytänkande gällande kommunfusioner.

Sannfinländarnas gruppordförande Pekka Sinisalo i Kyrkslätt säger att initiativet är intressant och han väntar med stort intresse på att få höra hur affärsmännen motiverar sitt förslag om staden Porkala.

- Idén om Porkala stad har diskuterats i åratal, men nu är vi i en ny situation i och med att vi har ett nytt regeringsprogram som också innehåller nytänkande gällande kommunfusioner.

Han påminner ändå liksom Vahasalo att Kyrkslätt flera gånger tidigare har gett tummen ner för en sammanslagning.

- Med den knappa information jag hittills har fått förhåller jag mig fortfarande kritisk till förslaget.

Sjundeåpolitiker: Ingen nyhet

Nyheten om att herremännen Herlin, Bergh och Reenpää vill grunda Porkala har också nått socialdemokraten Arja Alhos öron. Hon leder ordet i kommunfullmäktige i Sjundeå.

Enligt henne är diskussionen om Porkala stad ingen nyhet.

Arja Alho i slaget efter tolv,
Bildtext Arja Alho (SDP) kommunfullmäktigeordförande i Sjundeå.

Under årens lopp har det gjorts en hel del utredningar och många diskussionen har förts om en eventuell sammanslagning av Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå.

- Jag hoppas att de har läst tidningarna. Då skulle de veta att vi har diskuterat det här i nästan tio år, säger Alho.

Ingå har kämpat för att få vara Ingå

I Ingå har kommunfullmäktiges ordförande Sari Wilhola (Saml) inte hört talas om planerna.

Hon konstaterar att man i Ingå har kämpat för ett självständigt Ingå och att politikerna inte på länge har diskuterat en eventuell fusion.

- Det är en intressant tanke, säger Wilhola som själv var positiv till Porkala då alternativet var på tapeten.

Sari Wilhola (saml).
Bildtext Sari Wilhola leder kommunfullmäktige i Ingå.

Ingå blir en bakgård

SFP-politikern Erik Holmberg, ordförande för Barösunds byaråd i Ingå, anser att Ingå tillsvidare klarar sig på egen hand.

Porkala stad tilltalar inte Holmberg som hellre blickar västerut mot Raseborg.

- Våra kontakter är i väst. Kyrkslätt röstade för en tid sedan om att inte gå ihop med Ingå och Sjundeå. Nu skulle man i så fall vända kappan efter vinden och det är ju litet underligt.

Erik Holmberg, Gustaf Sundman,
Bildtext Ingåpolitikern Erik Holmberg sneglar hellre västerut än österut.

Erik Holmberg tror att Porkala centrum blir i Kyrkslätt om Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt bildar Porkala stad.

- Ingå blir en bakgård till det stora centrumet som är närmare Helsingfors.

Det enda positiva Erik Holmberg kommer på är att alla i Porkala stad skulle dra nytta av industrierna i Kyrkslätt.

Vårdfrågan måste lösas först

Både Alho i Sjundeå och Wilhola i Ingå har svårt att säga om planerna är realistiska.

Det finns många frågor som fortfarande är öppna. Det största frågetecknet är hur den nya regeringen tänker ordna social- och hälsovården.

- Om vården ordnas enligt landskap så kan det vara att det inte krävs att kommunerna är större än i dag, säger Arja Alho.

Politiker - inte affärsmän - bestämmer

Alho och Wilhola vill inte orda om hur stor betydelse det har att uppmaningen om Porkala stad kommer från tre rika affärsmän med mycket inflytande.

De poängterar att makten om en eventuell fusion ligger i beslutsfattarnas händer.

- Kommunerna själva bestämmer i den här frågan om det blir aktuellt, säger Sari Wilhola.

Barösund tittar västerut

I början av 2010 ordnade Barösunds byaråd en opinionsmätning som visade att en klar majoritet av invånarna i Barösund och Fagervik vill höra till Raseborg om Ingå inte fortsätter som en självständig kommun.

2012 meddelade Barösunds byaråd i en skrivelse till Raseborg och Hangö att byarådet hellre vill att Ingå sammanslås med de städerna än med Sjundeå och Kyrkslätt.

- Tanken på Porkala stad kan väcka liv i tankarna på en delning av Ingå, säger Erik Holmberg som är emot en delning av Ingå.