Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Konstfabriken får nya grannar – stormarknad och hotell

Från 2015
Uppdaterad 03.06.2015 10:06.
Skiss över hotellplanerna vid västra åstranden
Bildtext Småningom ska Konstfabriken få nya grannar.
Bild: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy / Borgås stadsplanering

Om allt går vägen öppnar Kesko en ny stormarknad på västra åstranden i Borgå 2018. Konstfabriken ska dessutom få ett hotell och bostäder som grannar.

Borgå ska snart börja arbetet med att ändra detaljplanen för Konstfabrikens område. Tanken är att området ska kompletteras med ett hotell, en stormarknad och bostäder.

Området har redan nu ökat stadens dragningskraft som boningsort och turistmål.

Projektet i siffror

  • Hotell, cirka 3 300 kvadratmeter.
  • Bostäder, cirka 4 200 kvadratmeter.
  • Stormarknad, cirka 7 000 kvadratmeter.
  • Bilplatser, ungefär 180 stycken.
  • Totalt 14 500 kvadratmeter.
  • Den nuvarande detaljplanen ligger på 12 600 kvadratmeter.

– Det är fint att hotellprojektet äntligen framskrider, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Då det byggs kan Borgå utnyttja alla de möjligheter som den ökande mötes- och kongressturismen ger.

Utbudet skräddarsys för Borgåborna

Byggföretaget Hartela har en option på den så kallade hotelltomten och har ingått ett avtal med Kesko om att bygga en K-Citymarket enligt ett nytt koncept.

Utbudet ska skräddarsys enligt Borgåbornas behov. Det ska vara lätt att ta sig dit också om man bor utanför kärncentrum.

Stormarknaden ska ligga i byggnadskomplexets gatuplan, hotellet och bostäderna ovanför det. Parkeringsplatser ska ligga under jorden och kopplas ihop med Konstfabrikens parkeringshall.

Letat ny plats redan länge

– Vi har letat efter en ny plats för en Citymarket i Borgå i många år, säger Keskos regiondirektör för Södra Finland, Timo Heikkilä.

– Den nuvarande affären i Borgå är den enda Citymarket i Finland som finns på två våningar. Den är ganska trång, parkeringsmöjligheterna är dåliga och byggnadens ålder börjar tynga på.

Tanken är ändå att behålla en K-affär också där Citymarket finns nu. Vilket koncept det blir är fortfarande oklart.

Den nya stormarknaden ska vara ungefär 7 000 kvadratmeter. Drygt 5 000 av det ska vara butiksyta. Keskos totala investering ligger på över 20 miljoner euro. Om allt går väl borde den nya affären slå upp sina dörrar 2018.

Skiss över hotellplanerna vid västra åstranden
Bildtext Det nya komplexet ska byggas intill Konstfabriken.
Bild: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy / Borgås stadsplanering

Komplexet smälter in i nationalstadsparken

Planerna för västra åstranden har fått kritik bland annat för de stora förändringarna byggandet skulle föra med sig.

Området ligger mitt i Borgås nationalstadspark, men tanken är att nybygget ska smälta in i den värdefulla miljön.

– Projektet kommer att följa områdets arkitektoniska linje. Vi vill se till att helheten fungerar och att vi också täcks säga att det är vi som har byggt komplexet, säger Hartelas vice vd Kimmo Aspholm.

– Borgå är en gammal kulturstad, och hela Konstfabriksområdet förstärker de starka sidor staden redan har.

Hotellaktören ännu öppen

Man vet ännu inte vilken aktör som ska ansvara för hotellverksamheten. Aspholm berättar att Hartela har förhandlat med olika parter, men att inga avtal ännu har gjorts.

Det beror bland annat på att det fortfarande är oklart hur stor volym hotellet kommer att ha.

– Det intressanta med Borgå är att här finns en nationellt uppmärksammad utbildning inom turismbranschen. Trots det finns det ingen stark hotellaktör i staden just nu, säger han.

Bildtext Vy över västra och östra åstranden.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Processen går vidare

Stadsplaneringschef Eero Löytönen vill understryka att inget ännu är hugget i sten.

Stadsutvecklingsnämnden ska ta ställning till en detaljplaneändring på sitt möte den 9 juni. Efter det ska frågan ännu upp i stadsstyrelsen.

Vad man bygger var och hur allting ska se ut bestäms först när det blir aktuellt med bygglov.

– Det vi gör på västra åstranden ska inte försvaga centrum eller tvärtom. Stadens uppgift är att se till helhetsutvecklingen, säger Löytönen.