Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårt Åbo - invånarvänlig förening eller bromskloss?

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Det Strandellska huset vid Eriksgatan 33 i Åbo
Bildtext Efter flera års gräl har beslutet att bygga ett nytt höghus på Eriksgatan 33 nu vunnit laga kraft.
Bild: Yle/Nina Bergman

Föreningen Vårt Åbo har den senaste tiden försökt stoppa eller ändra på flera byggprojekt i Åbo. Föreningen har dock inte direkt fått något gehör hos domstolarna och nu menar en del att Vårt Åbo mest är en bromskloss som bromsar utvecklingen för centrumplaneringen i Åbo.

Efter flera års gräl har beslutet att bygga ett nytt höghus på Eriksgatan 33 nu vunnit laga kraft. Föreningen Vårt Åbo ville driva processen vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, men HFD valde att förkasta Vårt Åbos ansökan om besvärsrätt.

Enligt Maarit Nermes, som är vice ordförande för Vårt Åbo, saknar man framför allt en förklaring till varför domstolen har nekat till besvärsrätten.

- Det står i förvaltningsprocesslagen att man borde motivera det här beslutet, men i beslutet står bara att besvärsrätt inte beviljas. Det är ingen motivering, man borde också berätta varför man inte får rätten att överklaga.

- Men man kallar det också för en nationell tradition, eller maan tapa på finska, alltså att man inte vill motivera beslutet. Därför undrar vi från Vårt Åbo hur domstolarna egentligen fungerar i det här landet.

"Flera exempel på dålig stadsplanering"

Förutom ett nej gällande besvärsrätt till byggplanerna på Eriksgatan 33 blev Vårt Åbo blev tidigare också nekade en besvärsrätt mot detaljplanen som möjliggör utvidgningen av Åbolands sjukhus. Därmed finns det inte längre rättsliga hinder som står i vägen för utvidgningsarbetet. Detaljplanen möjliggör bland annat att servicebostäder för seniorer byggs på sjukhusområdet.

- I båda fallen har det rivits ner gamla kulturhistoriska viktiga byggnader. Dessutom som stadsplaner är de krångliga och täta, alltså krångliga för grannarna. Helt enkelt exempel på dålig stadsplanering, säger Nermes.

Bildtext Så här är det tänkt att utbyggnaden av Åbolands sjukhus ska se ut.
Bild: Åbo stad/YKV

Föreningen kritiseras för att bromsa utvecklingen

Vårt Åbo syns och hörs oftast i medierna när det handlar om besvär och kritikerna menar att föreningen bromsar utvecklingen för centrumplaneringen i Åbo.

- Vi bromsar inte utvecklingen, problemet är att vi bara syns i medierna när vi har besvärat oss. Men vi gör mycket annat, då vi bland annat har seminarier och diskussioner.

- Vi driver det vi tycker är rätt. Vi har studerat lagen och vi har en konsult på de här sakerna och vi har även konsulter på arkitektursidan, så vi tar ju reda på saker och ting. Vi funderar noggrant på vad vi gör.

- Sedan är det ju ofta ganska stora och viktiga stadsplaner som vi besvärar oss mot, alltså planer med stora ekonomiska intressen och därför blir markägarna, politikerna och många andra också arga på oss. Nog kan man säga att de svartmålar oss, säger att vi stör allt fint här i Åbo. Men det stämmer inte, vi yrkar bara på vår konstitutionella rätt att se till att projekten följer lagen. Vi blir inte hotade, men samtidigt har vi fått höra att vi skulle få mer information från staden om vi skulle bli lite snällare.

"Ingen bryr sig om Åbosjukan"

Föreningen Vårt Åbo skapades 1993 och består av 40-50 medlemmar. Föreningens syfte är att öka demokratin i stadsplaneringen och att kolla så att lagen följs. Just lagbiten är enligt Nermes ett problem i Åbo, då hon menar att processerna ofta inte är lagliga. Nermes lyfter fram ett exempel på det.

- 1997 fattade fullmäktige ett beslut att man ska skapa en delgeneralplan för centrum i Åbo. Men man har aldrig förverkligat den, eftersom det finns politiker som inte vill det och att man inte implementerar fullmäktiges beslut är olagligt.

- Det här skulle jag kalla Åbosjukan, att ingen bryr sig om att man inte implementerar de fullmäktigebeslut som man inte vill se bli av och ingen gör någonting åt det. Det här är en lång tradition som förekom redan på 1960-, 1970- och 1980-talet.

- Det värsta är att vi har bett stadsstyrelsen och NTM-centralen, plus förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att göra någonting. Men ingen gör någonting. Det sista vi fick från Åbo förvaltningsdomstol är att de tycker att det är miljöministeriet som borde göra någonting, och det ska vi antagligen nu fråga dem om de tänker göra någonting.

Vårt Åbos webbsida