Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kan polisen agera domare

Från 2015
Polisbil parkerad utanför Österbottens tingsrätt
Bild: Yle/Marcus Lillkvist

Polisen ska få större befogenheter att dela ut straff utan rättegång, föreslår den nya regeringen. Målet är att minska på domstolskostnaderna.

- Att åsidosätta domstolar av ekonomiska skäl är ett hot mot rättsstaten, säger Dan Frände, professor i straff- och processrätt.

Regeringen föreslår i sitt regeringsprogram att polisen om tre år ska kunna avgöra brottmål på egen hand med hjälp av en åklagare, utan att någon domare involveras. Det är ekonomiska motiv som ligger bakom, konstaterar arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf.).

- Vi hoppas förstås att vi skulle kunna minska på utgifterna på det här sättet. Men hur mycket vi kan spara genom de här åtgärderna är fortfarande oklart, säger Lindström.

Arbetsminister Jari Lindström.
Bildtext Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf.)
Bild: Lehtikuva

Bara böter för misshandel och stöld?

I dagens läge får polisen skriva direkt ut böter för brott som ger ett straff på högst 6 månader villkorligt fängelse. Hit hör till exempel många trafikbrott och snatteri.

Men enligt regeringsprogrammets förslag ska polisen få börja skriva direkt ut böter också för grövre brott som misshandel och stöld, utan att fallet tas till en domstol.

Uppskattningsvis skulle det här kunna minska antalet domstolsfall med hälften - från 60 000 till 30 000 fall i året.

Rättssal
Bild: Yle/Roger Källman

Hot mot rättsstaten

Dan Frände, professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet, är kritisk till att domstolsväsendet på det här sättet åsidosätts av ekonomiska skäl, och anser att det utgör ett hot mot den finländska rättsstaten.

- Generellt är jag mycket skeptisk till det här förslaget, men när vi verkligen måste spara kan man förvänta sig vad som helst.

Mest oroad är Frände över att personer som begår samma brott kommer att kunna få helt olika straff.

- Likheten mellan personer som misstänks för brott hotas. Det kan hända att man i ett polisdistrikt anser att det räcker med böter för misshandel eller stöld, medan man i ett annat distrikt ger en fängelsedom.

Gamla fängelsebyggnader på Kakolabacken
Bild: Yle/Linus Hoffman

Innebär sänkt straffskala

Man börjar undra vart vi riktigt är på väg. Är det inte domstolen som ska döma straff och åklagaren som ska kräva straff.

― - Dan Frände

I praktiken skulle regeringens förslag leda till att straffskalan sänks, eftersom polisen ska få rätt att skriva ut böter också för brott som man tidigare fått upp till två års villkorligt fängelse för.

- Om man håller fast vid det system vi har idag, innebär det att man kan komma undan med bara böter för allt grövre brott, säger Dan Frände.

Han tror ändå att det nya systemet är meningslöst om inte också åklagarens befogenheter utvidgas, så att åklagaren själv kan utdöma fängelsestraff. Det här skulle samtidigt vara en oroväckande utveckling.

Frände anser att man då kan fråga sig vart är vi riktigt på väg.

- Är det inte domstolen som ska döma straff och åklagaren som ska kräva straff.

Grundlagen tolkas av politiker, inte domare

Enligt justitieminister Jari Lindström utreder man fortfarande de juridiska detaljerna i förslaget, och därför vill han inte uttala sig om en lindrigare straffskala.

- Det är klart att vi måste gå igenom alla frågor som berör grundlagen. Därför är mina svar så runda ännu i det här skedet, säger Lindström.

Riksdagen
Bild: Yle

Dan Frände, professor i straff- och processrätt, påpekar ändå att tolkningen av grundlagen kan ändras över en natt, eftersom Finland inte har en grundlagsdomstol, utan ett grundlagsutskott.

- Vi måste komma ihåg att vi har ett grundlagsutskott som består av riksdagsmän. Även om man i går tyckte att det här förslaget eventuellt bryter mot grundlagen, kan grundlagsutskottet i dag säga nej det gör det inte alls, och driva igenom det.

Diskussion om artikeln