Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bestämmelserna kring bibliotekstjänsterna luckras upp - personal oroad

Från 2015
Uppdaterad 05.06.2015 13:18.
Musikavdelningen på Vasa huvudbibliotek
Bildtext Musikavdelningen på Vasa huvudbibliotek
Bild: Yle/Roger Källman

Kommunerna ska få större frihet att själva bestämma hur de ordnar bibliotekstjänster och rätt att tänja på vissa lagar som rör kulturtjänster. Det här oroar bibliotekspersonalen.

Leder det till att bibliotek stängs när pengarna i kommunen tryter? Kan lån av böcker bli avgiftsbelagda eller biblioteken skötas av den privata eller tredje sektorn?

Leif Storbjörk
Bildtext Leif Storbjörk
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

- Det finns en osäkerhet, men jag hoppas att kommunerna fortsätter ta sitt ansvar. Kommunerna får mera frihet att själva bestämma hur mycket de satsar på biblioteken. En klok kommun ser till att ordna en bra service, säger Leif Storbjörk, biblioteksdirektör i Jakobstad.

En medborgerlig rättighet

I bibliotekslagen garanteras alla medborgares rätt till bibliotekstjänster. Men i en bilaga till regeringsprogrammet skriver regeringen att "kommunerna är inte skyldiga till att iaktta de förpliktelser som anges i de nämnda lagarna eller förordningarna som utfärdats med stöd av dem".

Päivi Jokitalo, utbildare och sakkunnig i biblioteksfrågor, är kritisk till att regeringen vill tumma på lagen. Jokitalo befarar att alla inte kommer att ha tillgång till samma service, att boningsorten kan påverka människors rätt till bildning.

päivi jokitalo
Bildtext Päivi Jokitalo
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

- Det är folkbildning och bildning det handlar om. I grundlagen lyfts fram att alla borde ha lika möjlighet att utveckla sig. Ska man gå emot grundlagen om man inte i fortsättningen behöver följa bibliotekslagen?, säger Jokitalo.

Kommunförbundet positivt

På Kommunförbundet tonar man ner farorna. Sakkunniga Ditte Winqvist säger att regeringen för tillfället utarbetar en handlingsplan och att närmare besked kommer innan midsommar.

- Ingenstans i regeringsprogrammet sägs det att kommunerna ska lägga ner verksamheter. Alla kommuner måste också i fortsättningen erbjuda invånarna biblioteks- och kulturtjänster. Men kommunerna kan i framtiden själva bestämma hur servicen ordnas, säger Ditte Winqvist.

Hur kommer det här att märkas i de lokala biblioteken? Kommer vi att få mindre personal eller färre nyanskaffningar i biblioteken?

- Det är upp till kommunerna. Det beror på hur de lokala beslutsfattarna prioriterar biblioteks- och kulturtjänster, säger Winqvist.

Enligt Winqvist innebär texten att ser man nu över om det finns normer och förordningar som gör ett vettigt producerande besvärligt. Bestämmelser som exempel hindrar kommunerna från att samarbeta med den tredje sektorn.

Tumma på komptenskrav

Winqvist säger att bland annat kompetenskraven för bibliotekspersonal ska dryftas.

- Behöver personal på ett sidobibliotek på en mindre ort ha en högre högskoleexamen - en lika hög utbildning som bibliotekschefen på huvudbiblioteket? Eller är det viktigare att man kan ha ett eller flera sidobibliotek ute i byarna. Och vilket är då kompetenskravet för den personalen?, säger Winqvist.

Men ett bibliotek är mera än en samling böcker poängterar Leif Storbjörk och Päivi Jokitalo. Att att pruta på kompetenskraven är en vansklig väg att gå.

- Behörighetskraven är viktiga. Vi pratar om informationssökning och källkritik och där är bibliotekspersonalen experter. I samband med den nya läroplanen lyfts multilitteracitet och mediefostran fram och här samarbetar skolan och biblioteken. Då behöver man ha en ganska hög nivå på utbildningen för dem som jobbar på bibliotek, säger Jokitalo.

Ny lag lagd på is

Leif Storbjörk är medlem i den arbetsgrupp som tillsatts av Undervisnings- och kulturministeriet för att förnya bibliotekslagen så att den omfattar bland annat elektroniska tjänster och främjande av mångkulturalitet. Enligt uppgifter i Helsingin Sanomat på torsdagen är arbetet nu satt på is.

Sverige och Norge har redan fått förnyade bibliotekslagar och i Estland och Nederländerna pågår arbetet. Jokitalo finner regeringens agerande märkligt.

- Biblioteken ska vara en plats för debatt där olika religiösa, politiska och samhälleliga åsikter möts Biblioteket är en demokratisk tjänst och har en samhällelig roll, det finns upptaget i den svenska och norska bibliotekslagen. Bibliotek är också viktiga för samhällsron. Det är konstigt att Finland går åt helt motsatt håll, säger Jokitalo.

Biblioteken är den mest använda kulturtjänsten i Finland och ungefär hälften av Jakobstadsborna är aktiva låntagare.