Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kvinnans euro lägst där de rikaste bor

Från 2015
Logo med en man och en kvinna, unisex wc dörr
Bildtext Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är störst i de städer där den allmänna medelinkomsten också är högst.
Bild: Paul Keller

I Grankulla är kvinnans euro 43 cent, vilket är lägst i hela landet. I Esbo har kvinnorna också mycket sämre inkomst än männen, kvinnans euro är 66 cent.

Inkomstskillnader 2013
KvinnorMänKvinnans euro
Gran­kulla37 94088 5900,43
Esbo30 84647 0510,66
Kyrk­slätt29 42041 1900,71
Tammer­fors23 07030 6130,75
Vanda26 18134 6560,76
Helsing­fors28 37437 5480,76
Uleå­borg23 54330 4300,77
Åbo22 73629 2480,78

Källa: Statistikcentralen

Vanda stad har sammanställt statistik om inkomstskillnaderna mellan könen i de större städerna. Statistiken gäller för 2007 till 2013. I de flesta städerna har inkomstklyftorna minskat under de senaste åren, men i de allra rikaste städerna är klyftorna ändå stora.

- De städer som har en större andel höginkomsttagare har också en större inkomstskillnad mellan könen, säger Hannu Kyttälä från Vanda stad som har sammanställt statistiken.

I Esbo steg kvinnans euro från 61 cent till 70 cent mellan 2007 och 2012, men 2013 sjönk den till 66 cent. I Helsingfors och i Vanda steg kvinnans euro ytterligare under samma år.

Där är kvinnans euro 76 cent. I Kyrkslätt är kvinnans euro 71 cent.

Kvinnans euro i Grankulla 43 cent

Räknar man också med de mindre städerna är det Grankulla som har den största inkomstskillnaden mellan könen. Där är kvinnans euro 43 cent.

Det här betyder ändå inte att kvinnorna i Esbo och Grankulla skulle ha en lägre inkomst än på annat håll i landet. Kvinnorna i Grankulla har den högsta medelinkomsten i hela landet och i Esbo är kvinnornas medelinkomst nästhögst.

År 2013 var årsmedelinkomsten bland kvinnor i Grankulla 37 940 euro medan männens medelinkomst var 88 590 euro.

Medelinkomsten överlag i Grankulla var 62 140 euro, vilket är överlägset högst i huvudstadsregionen. Till exempel i Esbo är årsmedelinkomsten 38 780 euro överlag.

"Bra om både kvinnor och män har höga inkomster"

Tiina Kujala, ordförande för Svenska kvinnoförbundet i Esbo, tycker att det är bra att inkomstskillnaderna diskuteras.

- På sätt och vis är man orolig för att det är en så stor skillnad, men det att både män och kvinnor har lite högre lön än i resten av landet är en bra sak, säger Tiina Kujala, ordförande för Svenska kvinnoförbundet i Esbo.

Enligt henne behöver inkomstskillnaden inte vara ett tecken på ojämlikhet mellan könen.

- Den kan bero på de yrken som är typiska för staden. Och Esbo stöder barnfamiljer så att en förälder kan stanna hemma längre och då är det oftast mamman som gör det, vilket påverkar inkomsterna.

Samtidigt säger hon att det är viktigt att familjerna har rätt att välja vem som stannar hemma så att också kvinnorna har möjlighet att utveckla sin karriär och få högre inkomster.