Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ska staten bestämma om huset får byggas vid havet eller inte?

Från 2015
Uppdaterad 08.06.2015 10:56.
Sommarstuga i Gumbostrand i Sibbo
Bild: Yle/Lampen

Snabbare beslut och mer ansvar åt kommunerna. Det är målet då regeringen vill begränsa NTM-centralens makt och låta kommunerna mer självständigt fatta beslut i byggnads- och planläggningsärenden.

Det var på tiden, säger förespråkarna medan de som är skeptiska oroar sig för följderna.

"NTM-centralen lägger sig i detaljer"

Regeringsprogrammet vill bland annat begränsa Närings, trafik- och miljöcentralens rätt att besvära sig till förvaltningsdomstolen då kommunen fattar beslut om var och hur det ska byggas i kommunen. I stället ska NTM-centralen enligt regeringsprogrammet ha en mera konsultativ roll.

Sten Öhman är planläggningschef i Ingå, lokalpolitiker i Hangö för SFP. Han har också ett företag som sysslar med markplanering. Han säger sig vara otroligt glad över att kommunen får mer ansvar. Han menar att NTM-centralen i dag lägger sig i detaljer.

- Det här har vi väntat på som den stigande solen i många år. Den här delen i regeringsprogrammet är mycket välkommen.

Sten Öhman är planläggningschef i Ingå
Bildtext Folk vill bo vid stranden, säger Sten Öhman.
Bild: Yle/Berislav Jurisic

Öhman menar att det finns en tendens hos den statliga miljömyndigheten att gripa in och försöka styra kommunala frågor då kommunen på ett demokratiskt sätt vill utveckla markanvändningen.

- Man kör över den kommunala demokratin ganska illa och allt för ofta. Vi behöver inte en statlig instans som idkar storebrorsverksamhet.

Kunskapen finns i kommunerna

Stadsdirektör Mårten Johansson i Raseborg flaggar också för mer makt åt kommunerna. Han lyfter särskilt fram att det inom kommunerna finns den kunskap som behövs.

- Kommunerna har blivit större och har mer kompetens. Mycket är regelställt redan i dag och då är det rimligt att kommunerna själva får fatta beslut i de här frågorna. Dessutom är behandlingstiden otroligt utdragen.

Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.
Bildtext Rimligt att kommunen får fatta besluten, säger Mårten Johansson.
Bild: YLE/Marica Hildén

- I och med att vi vet om NTM-centralens besvärsrätt är vi i kommunerna också medvetna om att vi inte fattar sådana beslut som direkt leder till förkastande och domstolsprocess.

"En negativ utveckling"

Marko Reinikainen från De gröna är lokalpolitiker från Raseborg men också direktör för Tvärminne zoologiska station. Han har en helt motsatt uppfattning om följderna av att begränsa besvärsrätten hos NTM-centralerna. Det är en negativ utveckling säger han.

- Vi behöver nog någon instans som har en övergripande roll i de här frågorna så att kommunerna också behandlar sina invånare på ett likartat sätt i alla delar av regionen och landet.

Marko Reinikainen
Bildtext Alla finländare borde behandlas likadant, säger Marko Reinikainen.
Bild: Yle/Christopher Marins

Reinikainen menar att det i det här fallet inte handlar om hur mycket kunskap det finns inom kommunen.

- Många beslut kan politiseras och då är frågorna inte kunskapsbaserade. Dessutom kan man ju göra olika sorts tolkningar på den kunskap man har. De här tolkningarna kan se väldigt olika ut i olika delar av landet om NTM-centralens roll blir mindre.

Strandbyggen hör till kommunen

Undantagslov som behövs då man till exempel bygger vid stränder ska kommunerna helt själva ta hand om, enligt regeringsprogrammet. Byggrätter i skärgården är ärenden som NTM-centralen tidigare har opponerat sig mot, berättar Marko Reinikainen.

- Till exempel har Raseborg i byggrättsfrågor gjort en annorlunda tolkning av de regler som finns än NTM-centralen har gjort.

Ska man få bygga vid stranden?

I fråga om strandbyggen tycker Öhman att NTM-centralen har en uppfattning om att man inte över huvud taget ska få bygga åretruntbostäder vid stränder. Han konstaterar att man förr i världen nästan bara bodde vid stranden och att människor fortfarande vill bo vid stranden.

"Regeringen struntar i miljöfrågor"

Marko Reinikainen tycker att regeringen med sin planering visar att den gärna vill strunta i miljöaspekter i beslutsfattande.

- Här lyser också genom en allmän vilja att skrota mycket av det som handlar om att övervaka vår miljö och se till att den mår bra.

"Gamla vanor lever kvar"

Sten Öhman är väldigt kritisk till det nuvarande systemet och menar att det är en kvarleva från en svunnen tid då det fanns statliga ämbetsverk som utövade makt över folket.

- Kommunen finns till för folket som bor här. Varför ska vi fortfarande leva i ett samhälle som var rådande under den kejserliga tiden under 1800-talet? frågar han sig.

Radio Vega Västnyland

1:35

Radio Vega Västnyland

2:19

Diskussion om artikeln