Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ny Esboskola ska namnges - här är alternativen

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Sökövikens skola
Bildtext Den nya skolan som består av Sökövikens och Mårtensbro skola ska nu få ett namn.

Nu finns det tre namnförslag på vad den nya sammanhållna grundskolan för årskurs 1 till 9 i Esbo ska heta. Den nya skolan uppstår då Sökövikens och Mårtensbro skola går samman.

Skolan ska endera heta Sököbro skola, Storängens skola eller Sököby skola.

En namntävling ordnades, där elever vid förskolan och från årskurs 1 till 9 fick komma med förslag. De förslagen har sedan utvärderats av en namnjury bestående av stadens namnforskare och representer för nämnden Svenska rum och tjänstemän vid stadens bildningstjänster.

Förutom skolan ska också daghemmet och förskolan byta namn.

Hellman valdes till rektor

Förra veckan utsågs Ellinor Hellman till rektor för den nya skolan. Hellman är nu rektor vid Åshöjdens grundskola.

Åtta personer sökte tjänsten, varav sju var behöriga.

Det var i mars som nämnden fattade beslut om att Mårtensbro skola och Sökövikens skola blir en sammanhållen grundskola. Diskussionen inför beslutet var häftig och lärarna vid Sökövikens skola kände sig förbisedda under beredningen.

Den nya skolan inleder sin verksamhet den 1 augusti.

Nämnden Svenska rum slår fast det nya namnet på sitt möte på onsdag.