Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Finland är storfamiljernas och barnlösas land

Från 2015
Uppdaterad 08.06.2015 11:44.
Babyleksaker
Bild: yle/ Marga Sandström

Det är vanligare med stora barnfamiljer i Finland än i andra länder i Europa, skriver Helsingin Sanomat.

Andelen kvinnor som föder fyra barn eller fler är högst hos oss, visar uppgifter från Eurostat. På de följande platserna på listan finns Storbritannien, Rumänien och Irland. I listans andra ända finns Spanien, Portugal och Italien.

Hos oss föds vart tionde barn till en familj som redan har minst tre barn. Fem eller fler barn finns i 2-3 procent av familjerna. I nyfamiljer är målsättningen ofta att skaffa minst ett gemensamt barn oberoende av om parterna har barn från tidigare eller inte.

Många drömmer om en stor familj

Finländare önskar sig ofta många barn, men drömmen går inte alltid i uppfyllelse. Klyftan mellan vad man önskar och vad man får är störst i Europa.

I Finland är antalet barn starkt kopplat till inkomst och utbildningsnivå. Bland högutbildade personer är det vanligare att skaffa fyra barn eller fler. Forskarna sammanfattar det med att de som har råd skaffar många barn.

Vårt dagvårdssystem gör det möjligt i praktiken att kombinera familj och jobb. Samma möjlighet finns ofta inte i länderna i Central- och Sydeuropa.

Barnlösheten är också utbredd

Samtidigt som antalet stora barnfamiljer har ökat sjunker nativiteten stadigt. Det finns fler barnlösa i Finland än i de övriga nordiska länderna.

Ännu för fyra år sedan födde en finländsk kvinna i snitt 1,9 barn, men nu har siffran sjunkit till 1,7, visar Statistikcentralens siffror.

Minskningen i nativiteten förklaras med ökad barnlöshet; det föds klart färre barn som första barn. Unga par tros vänta med att skaffa barn på grund av det ekonomiskt osäkra läget.

Många är också barnlösa mot sin vilja.

Nativiteten har sjunkit också i många andra europeiska länder under de senaste åren.