Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Solen kan ersätta kärnkraften

Från 2015
Solsken över Österbotten på morgonen.
Bildtext Med en kraftig utbyggnad av bland annat solkraft kan Finland klara sig utan fossila bränslen, säger forskare.
Bild: YLE/AnttiKoivukangas

Om 35 år kan Finland klara sig uteslutande med förnybar energi. Det går att åstadkomma både tekniskt och ekonomiskt, framhåller forskare som har skissat upp framtidens energiförsörjning.

Det är varken lätt eller billigt, men möjligt. Så kan man sammanfatta resultatet av det arbete som över 20 forskare har utfört för Villmanstrands tekniska universitets räkning. Enligt dem kan Finland år 2050 trygga hela sitt energibehov utan klimatpåverkan.

Forskningen tar fasta på de klimatmål som säger att all energi borde alstras utan koldioxidutsläpp år 2050.

- Det finns ingen enkel väg att ta sig dit, men det är fullt realistiskt att det lyckas, säger professor Jarmo Partanen som är chef för forskningen kring energisystem vid universitetet.

Kärknkraft behövs inte heller

Forskarna har jämfört åtta olika modeller med energiförsörjning utan fossila bränslen. Modellerna bygger på varierande andelar av å ena sidan kärnkraft och å andra sidan förnybar energi som biobränslen, vindkraft och solkraft. Också modeller helt utan kärnkraft är med och de är enligt forskarna fullt jämförbara med de andra.

- Alternativen är likvärdiga när det gäller kostnader och våra uträkningar bygger på teknik som redan finns. Man kan inte längre påstå att det är omöjligt att ersätta de fossila bränslena utan att använda kärnkraft, säger professor Partanen.

En viktig ingrediens i modellen med enbart förnybar energi är att mycket av den elektricitet som alstras av vindmöllor och solpaneler omvandlas till energi i gasform. Gasen lagras och används som bränsle i kraftverk när det behövs. På det viset kommer man ifrån problemet med att särskilt solkraften producerar bäst när energibehovet är minst.

Vindmöllor och solkraftverk i tusental

Modellen som bygger helt på förnybar energi förutsätter visserligen hisklig utbyggnad när det gäller solkraft, vindkraft och biobränslen, säger professor Jarmo Partanen.

Och visst: enligt uträkningarna borde användningen av biobränslen ungefär fördubblas jämfört med den nuvarande.

För vindkraftens del behövs en ökning i helt annan klass. Nuvarande 260 vindkraftverk borde bli 8800 stycken.

Den verkliga massinvesteringen gäller solkraften. Det borde finnas 100 000 större solkraftverk i landet.

"Valet är politikernas"

- Det är osäkert om man i praktiken skulle hinna med en sådan utbyggnad på 35 år, det kan ta längre tid, medger professor Jarmo Partanen, men tillägger att också en satsning på nya kärnreaktorer innebär tidskrävande byggprojekt.

- Det är politikernas sak att avgöra vilken modell Finland väljer, alla modellerna är möjliga, säger han.

Alla de åtta modellerna för energiförsörjning utan klimatpåverkan kostar ungefär 25 miljarder euro per år att upprätthålla. Det är mer än dagens kostnad som är cirka 18 miljarder euro per år, men siffran beräknas redan om några år ha stigit till 21 miljarder euro.

Diskussion om artikeln