Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby kraftverk mal pengar åt staden

Från 2015
Uppdaterad 08.06.2015 13:31.
Bildtext En nöjd vd Tony Eklund
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

När många andra energibolag kan konstatera att elförbrukningen stampar på stället eller rentav minskar, ökar el- och vattenförbrukningen i Nykarleby med fem procent..

- Det går hårt för pälsnäringen och Mirka, säger Nykarleby kraftverks vd Tony Eklund.

2014 var det första verksamhetsåret för Nykarleby Kraftverk i aktiebolagsform efter den påtvingande tvångsbolagiseringen av kommunala affärsverk.

Fjärrvärmeförsäljningen minskade med 1 % på grund av det varma vädret under verksamhetsåret. Bolagsstämman fastställde fjolårets bokslut som uppvisade en omsättning på 12,6 miljoner euro och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatter på 99 tusen euro.

Efter en bokslutsdisposition, som består av styrelsens beslut att avskriva mer än planerat, uppvisar bolaget ett underskott på 309 000 euro. Detta bokföringstekniska underskott försvagar inte bolagets förmåga att erlägga dividend.

Bolagsstämman beslöt att en dividend om 200 000 euro erläggs åt ägaren Nykarleby stad. Därtill får staden 370 000 euro i hyra för kraftverksdammen.

Enligt ett beslut i stadsstyrelsen skall bolagets styrelse och verkställande direktör utreda på vilket sätt Nykarleby Kraftverk Ab:s ägande och finansiering av Fennovoima kan avslutas.

Styrelsen bestående av ordförande Bengt Jansson, vice ordförande Jan-Erik Högdahl, Elli Flén, Ann-Charlott Kjerp, Maria Nybäck, Kenneth Nylund och Stefan Sjöberg fortsätter utan förändringar.