Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommunerna kan få mera ansvar för arbetslösa

Från 2015
Uppdaterad 09.06.2015 15:40.
Emmaus sysselsättningsverkstad i Ekenäs.
Bildtext De svårsysselsatta deltar inte i rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. På Emmaus sysselsättningsverkstad jobbar ett 20-tal personer.
Bild: Yle/Minna Almark

Regeringen vill utreda om kommunerna borde ta över hela ansvaret för arbetskraftservicen för de arbetslösa som är svårast att sysselsätta. På kommunhåll väcker det här en del frågetecken.

I Raseborg är 1500 personer arbetslösa och av dem är närmare 500 långtidsarbetslösa.

Mellan hundra och tvåhundra av 500 långtidsarbetslösa är sådana som kan klassas som svårsysselsatta. De är personer som av olika anledningar inte kan ta emot något slag av sysselsättande arbete överhuvudtaget. Ofta handlar det om olika slag av psykiska och fysiska problem som begränsar deras arbetsförmåga.

Arbets- och näringsbyrån i Ekenäs.
Bildtext Arbets- och näringsbyrån i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Den nya regeringen vill nu utreda om det skulle vara vettigt att kommunerna tar över ansvaret för arbetskraftsservicen för de här personerna i stället för den statliga Arbets- och näringsbyrån.

Logisk uppdelning

Stefan Fri är avdelningschef för sysselsättningstjänster i Raseborg och han välkomnar delvis den här utredningen, även om han pekar på många frågetecken.

- Det är bra om arbetsförmedlingen specialiserar sig på arbetssökning, rekrytering och omskolning, säger han. Kommunen koncentrerar sig i så fall på att sköta dem som behöver mera social- och hälsovård och den typen av tjänster. Den här uppdelningen känns på det sättet helt logisk.

Många frågor

Men han poängterar att det finns många delbitar och lagar som måste ses över för att systemet ska fungera på ett optimalt sätt.

Avdelningschef för sysselsättningstjänster Stefan Fri.
Bildtext Stefan Fri
Bild: Yle/Minna Almark

- En fråga är hur man definierar en person som är svårt sysselsatt, säger Fri. En annan fråga är vilket slags stöd de personer som flyttas från Arbets- och näringsbyrån till kommunen får.

Stefan Fri poängterar att det är meningen att både arbetsmarknadsstöd och utkomststöd ska vara tillfälliga lösningar. Ändå är det många som lever på dessa stöd år efter år eftersom de inte hittar något jobb.

- Många talar om en medborgarlön och det kunde kanske vara en lösning, säger Fri som hoppas att regeringens utredning hittar svar också på den här frågan.

För tillfället är det till exempel många som väntar på besked om att få sjukpension av Folkpensionsanstalten. Men processen är långsam och det är få som beviljas pension.

Hur ska resurserna räcka?

Enligt Stefan Fri är det viktigt att resursfördelningen mellan staten och kommunen blir klar och tydlig.

Om kommunerna ska axla ett ännu större ansvar när det gäller dem som är svårast sysselsatta måste resurserna också öka.

- Om arbetslösheten fortsätter att öka och mängden mänskor som behöver hjälp blir ännu större, så inställer sig frågan hur vi får tillräckligt med resurser för att hjälpa dessa mänskor, säger han. Hjälpbehovet är enormt redan i dag.

Enligt honom är resurserna i Raseborg rätt bra när det gäller social- och hälsovården. Men om ansvaret för de långtidsarbetslösa ökar måste staden se över situationen på läkarsidan, så att staden får den sakkunskap som behövs.

Kommunerna har sedan flera år tillbaka fått ett allt större ansvar för de långtidsarbetslösa. I dag står kommunen för 50 procent av arbetsmarknadsstödet till dem som har varit arbetslösa i minst 300 dagar och 70 procent av stödet till dem som har varit utan jobb i minst 1000 dagar.

Ingen borde sitta sysslolös

Peter Qvarnström är en av dem som jobbar med rehabiliterande verksamhet på sysselsättningsverkstaden i Ekenäs. Han tycker att det är extremt viktigt att inte någon blir helt sysslolös.

- De som bara sitter hemma så borde på något sätt aktiveras, säger han. Man borde jaga på dem mera och försöka få ut dem i sysselsättning åtminstone. Jag skulle inte alls må bra av att bara vara hemma.

Peter Qvarnström
Bildtext Peter Qvarnström
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt honom är det inte så stor skillnad vem som sköter om de arbetslösas ärenden så länge systemet fungerar.

Mångsidig utredning behövs

Stefan Fri önskar för sin del att regeringens utredning kring arbetsfördelningen mellan kommunerna och Arbets- och näringsbyrån inte blir ensidig.

- Jag hoppas verkligen att den inte bara ser igenom Arbets- och näringsbyråns organisation, utan också går in på allt det innebär att skapa nya arbetsplatser och hur inkomsterna garanteras för dem som inte kan komma ut på arbetsmarknaden.

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan