Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tvist om gratis parkering i Esbo

Från 2015
Uppdaterad 09.06.2015 05:20.

En motion för att bevara avgiftsfri parkering i staden behandlas i fullmäktige på måndagen.

Esbo stad planerar att i framtiden ta betalt för gatuparkering på ställen där det finns knappt om utrymme för bilar. Förutom Esbo centrum gäller det områden i Mattby, Esboviken, Hagalund och Alberga.

För tillfället är all parkering på allmänna platser gratis men tidsbegränsad.

I januari lämnade fullmäktigeledamot Kurt Byman (Sannf/obunden) tillsammans med 16 andra ledamöter in en motion för att bevara den avgiftsfria parkeringen. Förslaget var att i stället ordna mera av samma slag.

Motionen bordlades på fullmäktigemötet i maj, men nu ska den behandlas på nytt.

Parkeringsavgifter ska täcka kostnader

I motionen föreslår Byman att andelen gratis parkering i staden ökas till 20 procent av hela utbudet. Detta motiveras bland annat med att avgiftsfri parkering gynnar det lokala affärslivet.

Byman skriver också att biltrafiken är en väsentlig del av stadens struktur som kräver bra tillgång till parkering.

I ett svar av tekniska nämnden konstateras att kostnaderna för parkeringsanstalter som finansieras av staden ska täckas med parkeringsavgifter som samlas in. Då slipper de som inte använder parkeringstjänster delta i kostnaderna.