Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pekka Poutanen: Esbo sjabblar bort Västmetron

Från 2015
Pekka Poutanen

Esbo satsar enorma summor på Västmetron men breddar samtidigt motorvägen för att göra det lättare för bilisterna. Vad är det för bembölingslogik, undrar vår bloggare Pekka Poutanen. Läs Pekkas blogg här.

Under jorden arbetar man flitigt för att den första biten av Västmetron ska kunna öppna om ett och ett halvt år. Planeringen av följande etapp till Esboviken är i full gång. Hit kan man resa på räls efter år 2020. På Västerleden mellan Sököinfarten och Mattby är det huller och buller där vägen utvidgas och förbättras.

Om HRT:s beräkningar förverkligas är Västmetron en 1800 miljoner euros felinvestering.

― Pekka Poutanen

Innan Esbo år 2006 fattade beslut om Västmetron var motståndet hårt bland många politiker och i tjänstemannaledningen. Man ville inte ha ett Esbo som liknade stadsdelarna i östra Helsingfors. Publiken på gatan var mer positiv till detta storprojekt. Företagen - med Nokia i spetsen - talade varmt för rälsförbindelsen. Även bilisterna gav mycket stöd för metron, men många av dem kunde inte själva tänka sig att övergå till tåget. Andra borde dock ta metron och lämna bilen hemma så att just jag kunde köra snabbare.

Helsinforsregionens trafik (HRT) publicerade för några dagar sedan en utredning som visar att oväntat få bilister i Esbo kommer att lämna bilen hemma och ta metron. Man räknar med att kollektivtrafiken dagligen får 11 000 nya passagerare när metrolinjen öppnas. Enligt utredningen skulle cirka 7000 bilister använda metron varje dag under de första åren. Det är inte mycket eftersom totalt 30 000-70 000 bilar använder Västerleden dagligen. Största delen av de kommande metropassagerarna använder redan nu kollektivtrafik och flyttar bara över från buss till metro.

Det är svårt att förstå att Västerleden utvidgas och förbättras samtidigt som man förbereder sig på att öppna metrotrafiken. En bredare och snabbare väg gör metron mindre lockande för bilburna Esbobor. En väsentlig målsättning under hela metroprojektet har varit att erbjuda en effektiv och snabb förbindelse med kollektivtrafik. Esbo fortsätter att växa kraftigt och trafiken till de nya bostadsområdena kan inte i eviga tider bygga på biltrafik. Minskningen av bilismen har även ansetts öka trivseln och minska miljöbelastningen i staden som elaka tungor ibland kallat för Finlands största vägkorsning. Om HRT:s beräkningar förverkligas är Västmetron en 1800 miljoner euros felinvestering.

Bara i Esbo bygger man metro under jorden samtidigt som man utvidgar motorvägen på marken ovanpå

― Pekka Poutanen

Inom hela huvudstadsregionen vill man att utvecklandet av kollektivtrafiken ska vara den primära metoden för att behärska den växande trafiken. HRT strävar efter att andelen resor i kollektivtrafiken inom metropolområdet skulle stiga till hälften av alla resor jämfört med 43 % idag.

Helsingforsregionen börjar vara ett gammalmodigt metropolområde där man inte tagit i bruk klara ekonomiska styrmedel för att lösa problemen med ökad bilism. Tanken på trängselavgifter eller motsvarande har alltid då och då lyfts fram, men besluten låter vänta på sig. Resultaten från andra storstäder visar att avgifterna för bilismen i kombination med förmånlig och välfungerande kollektivtrafik öppnar vägen för en modern och hållbar trafikpolitik.

Esbo är bembölingarnas hemstad. Bara där bygger man metro under jorden samtidigt som man utvidgar motorvägen på marken ovanpå och sedan funderar man varför invånarna inte lämnar bilen hemma och hoppar på metrotåget.