Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Misstänkt diskriminering bland parkeringskontrollanter i Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 10.06.2015 14:28.
Byggnadskontoret i Helsingfors.
Bildtext Parkeringskontrollanterna håller till i byggnadskontoret på Kaserngatan i Helsingfors.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Personer som får gå utan förvarning, misstankar om diskriminering och kraftiga meningsskiljaktigheter på chefsnivå. Så ser verkligheten ut bland parkeringskontrollanterna på Helsingfors stad.

Petteri Rantanen jobbade ett år och sju månader som parkeringskontrollant vid Helsingfors stad. Han jobbade där från maj 2011 till slutet av år 2012.

Han hade flera visstidskontrakt och sökte flera tjänster som fastanställd.

Då vände sig tjänstemännen vid byggnadskontoret slutligen mot mig. Det sågs som att jag trampade på ömma tår.

Petteri Rantanen

När det inte gick vägen gjorde han en rättelseyrkan sommaren 2012.

- Då vände sig tjänstemännen vid byggnadskontoret slutligen mot mig. Det sågs som att jag trampade på ömma tår, säger Rantanen.

Rättelseyrkan förkastades och han överklagade det beslutet till förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterade att byggnadskontoret agerade felaktigt när beslutet om tjänsten fattades och byggnadskontoret har nu överklagat till högsta förvaltningsdomstolen.

Ansågs olämplig som parkeringskontrollant

Till saken hör att han tidigare har varit fastanställd vid staden, som metroförare. Han kunde ändå inte på grund av sjukdom fortsätta med det jobbet och enligt stadens egna principer ska staden då se till att han får ett annat jobb.

Byggnadskontoret erbjöd honom sju visstidskontrakt efter varandra men därefter ansågs han plötsligt olämplig att jobba som parkeringskontrollant.

- Jag har skött mitt jobb bra och byggnadskontoret har inte anmärkt på mig. Trots det hävdade staden under hösten 2012 att jag är olämplig för jobbet. Staden ordnade ett möte där man berättade varför man ansåg mig vara olämplig för jobbet.

Andelen parkeringskontrollant som upplevt mobbning och diskriminering på jobbet är högre än medeltalet inom staden.

Kaija Kossila, chef för parkeringskontrollanterna

- Orsaken var att jag under en arbetsintervju svarat på frågan hur jag reagerar om någon beter sig aggressivt mot mig när jag jobbar som parkeringskontrollant. Jag svarade då att om någon går till personligheter kan jag fundera på det i några dagar och det ansåg byggnadskontoret att gjorde mig olämplig för jobbet, säger Rantanen.

Regionförvaltningsverket: Stadens agerande motsägelsefullt

Rantanen sökte 2013 en fast tjänst som parkeringskontrollant men fick den inte. Däremot gick en av de fasta tjänsterna då till en person som i likhet med Rantanen tidigare blivit fastanställd men inte kunnat fortsätta med det jobbet.

Personen hade då en månads arbetserfarenhet av jobbet som parkeringskontrollant medan Rantanen hade ett år och sju månaders erfarenhet.

Rantanen har fört ärendet till tingsrätten som ska ta ställning till om staden diskriminerat honom.

Arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket har i sitt utlåtande konstaterat att alla som fick jobben som Rantanen sökte inte är mer kompetenta eller erfarna än han.

Därför anser regionförvaltningsverket att stadens uttalande är motsägelsefullt.

Rantanen besvärade sig också över rekryteringen till Helsingfors förvaltningsdomstol som ändå förkastade hans besvär. Högsta förvaltningsdomstolen ska nu ta ställning till det.

Fick gå utan förvarning

Det är inte bara Petteri Rantanen som utsatts för ledningens godtycke.

Min närmaste chef hade inte berättat om det på något sätt på förhand. Mattan drogs undan mina fötter helt totalt. Jag vet inte varför jag sades upp.

Jyri Lehtiniemi

En annan person jobbade som parkeringskontrollant i flera år med tio visstidskontrakt.

Ingen anmärkte på jobbet och personen prisbelönades till och med för ett bra jobb. Personen sökte flera fasta tjänster, men fick dem inte. Till sist fick hen inte förnyat kontrakt. Varför personen inte fick fortsätta är oklart, men det kan bero på att hen klagat över varför hen inte fick någon av de fasta tjänsterna.

Plötsligt fungerade inte personkortet

Jyri Lehtiniemi jobbade under ett år som parkeringskontrollant från våren 2013 till våren 2014. Sedan fick han gå, utan förvarning. Han har alltså inte jobbat som parkeringskontrollant under samma period som Rantanen.

- Plötsligt en dag när jag gick på lunch dög inte mitt personkort vid kassan. Jag utredde saken och fick då veta att mitt jobb vid staden avslutas om två veckor.

- Min närmaste chef hade inte berättat om det på något sätt på förhand. Mattan drogs undan mina fötter helt totalt. Jag vet inte varför jag fick gå eftersom jag hade skött mitt jobb väl, säger Lehtiniemi.

Lehtiniemi säger att cheferna favoriserade vissa arbetstagare som fick nya kläder och andra arbetsredskap fortare än alla andra.

Bildtext Kaija Kossila säger att det finns rum för förbättring när det gäller arbetsklimatet bland parkeringskontrollanterna.
Bild: Yle/Hanna Nordenswan

Cheferna beskyller varandra för att ljuga

Flera tidigare arbetstagare vittnar om att de ledande parkeringskontrollanterna har interna meningsskiljaktigheter som påverkar hela arbetsklimatet.

- Personkemin mellan de fyra ledande parkeringskontrollanterna fungerar inte, vilket försvårar jobbet för alla. Beslut blir liggande på grund av interna gräl, säger Lehtiniemi.

Rantanen säger samma sak.

- Cheferna skällde på varandra inför de anställda, vilket kan ses som grovt. Till exempel kunde cheferna beskylla varandra för att ljuga.

- Direktiven för hur vi ska göra i vissa situationer varierade beroende på vilken chef som kom med direktiven. Cheferna åsidosatte varandras åsikter, säger Rantanen.

"Meningsskiljaktigheter är som parkering"

Ledande parkeringskontrollant Otto Kuitunen säger att det finns meningsskiljaktigheter, men att det hör till.

- Man får vara av olika åsikt men i sådana fall diskuterar vi och därefter går vi vidare. Det är lite som parkering. Man parkerar på ett ställe och det är helt korrekt, men sedan kan där finnas en liten nyans och parkeringen är plötsligt fel, säger Kuitunen.

Kuitunen är en av stadens fyra ledande parkeringskontrollant.

Cheferna skällde på varandra inför de anställda, vilket kan ses som grovt. Till exempel kunde de hävda att en annan av cheferna ljuger.

Petteri Rantanen

Mobbning och diskriminering vanligare bland parkeringskontrollanter

Kaija Kossila är högsta chef för parkeringskontrollanterna och hon erkänner att det finns rum för förbättring när det gäller arbetsklimatet.

- Andelen parkeringskontrollanter som upplevt mobbning och diskriminering på jobbet är högre än medeltalet inom staden. Det här kom fram i undersökningen Kommun 10. Vi har därför diskuterat saken med personalen och försöker förbättra oss, säger Kossila.

Kossila säger att alla som upplever mobbning eller diskriminering på jobbet ska ta kontakt med den närmaste chefen och om det är chefen som är skyldig ska man kontakta chefens chef.

Personalen tog kontakt med högsta ledningen

Kossila vill däremot inte kommentera fallet Petteri Rantanen med hänvisning till att den juridiska processen är på hälft.

Enligt Jyri Lehtiniemi har en del av personalen tagit kontakt med biträdande stadsdirektör Pekka Sauri på grund av det dåliga arbetsklimatet.

- Klimatet är inte som det ska vara på en arbetsplats. Helsingfors stad har ett program om arbetshälsa, men arbetsklimatet bland parkeringskontrollanterna var trots det allt annat än trevligt.

RÄTTELSE kl.11.07: Parkeringsövervakare har ändrats till parkeringskontrollant eftersom den termen används inom Helsingfors stad.
RÄTTELSE kl 14.24: I artikeln stod det tidigare att personer sagts upp, vilket inte är ett helt korrekt uttryck då det handlar om visstidsanställda som fått avslutade kontrakt. Felet är nu rätttat.