Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Beslut om solkraftverk i Hangö fattas snart

Från 2015
Uppdaterad 15.06.2015 10:37.
Forskningsassistenten Miguel Lavado installerar solpaneler på taket till Villmanstrands tekniska universitet
Bildtext Så här kan det komma att se ut i Hangö där solkraftverket kan få en effekt på 500 kW. Bilden är från Villmanstrand.
Bild: Teemu Leinonen

Planerna att bygga ett av Finlands största solkraftverk i Hangö går vidare. Helsingfors stads energibolag Helen Oy ska fatta beslut om att bygga kraftverket under sommarens lopp.

Det är meningen att solkraftverket ska byggas på en tomt intill enzymtillverkaren Genencor i östra industriområdet i Hangö.

I mars hette det att området skulle utarrenderas till ett bolag som ännu inte har bildats, Hangon aurinko Oy.

Men i början av juni godkände stadsstyrelsen ett förändrat avtal där bolaget Dupont i stället arrenderar den knappt en hektar stora tomten.

Avtalstiden ska till fullmäktige

Genencor International är ett dotterbolag till Dupont. Det är med andra ord högst sannolikt att Genencors Hangöfabrik är intresserad av att använda solenergin för sin produktion.

I och med att stadsstyrelsen inte har rätt att besluta om längre hyrestid än fem år och detta ska gälla till 2040, ska frågan om avtalstiden beslutas av stadsfullmäktige tidigast i september, då det sammanträder följande gång.

Avtalet kommer ändå knappast att skjutas upp, enligt Hangös stadsdirektör Jouko Mäkinen.

Beslut fattas snart

Perttu Lahtinen från Helsingfors stads energibolag Helen Oy säger att man ännu inte har gjort något investeringsbeslut för att bygga ett solkraftverk i Hangö.

- Helen planerar och undersöker möjligheterna att bygga ett solkraftverk i Hangö. Beslutet om det blir av kommer att fattas om en till två månader.

Möjligheter att utvidga

Planen är att solkraftverket skulle ha en effekt på 500 kW. Det är större än det solkraftverk som Helen bygger i Södervik i Helsingfors, men lite mindre än det som byggs i Stensböle i östra Helsingfors.

- Men i Hangö finns möjlighet att utvidga kraftverket, påpekar Perttu Lahtinen.

Eftersom Frihamnsbolaget har sagt upp hela sitt hyreskontrakt i östra industriområdet finns där ungefär 60 hektar markområde som Hangö stad kan ta i användning med kort varsel.

Artikeln har den 15.6.2015 kl. 10.37 kompletterats med uppgifter om hur staden ska fatta beslut om arrendetiden.

Diskussion om artikeln