Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Killingar avlivas också i Finland

Från 2015
Get
Bild: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Också i Finland avlivas killingar inom getmjölksproduktionen eftersom det inte finns så stor efterfrågan på killingkött. I Sverige avlivas tusentals killingar varje år.

Produktionen av getmjölk är marginell i Finland, och mycket mindre än i Sverige. Därför är antalet avlivade killingar inte heller lika stort.

– Jag har inga exakta siffror, men jag tror att totala antalet getter är omkring 3 000 i Finland och det minskar hela tiden, säger Jani Sivunen från föreningen Suomen vuohiyhdistys.

I Finland har getmjölksproducenterna arbetat för att förbättra situationen, och från och med 2015 får getuppfödarna också ett slaktbidrag för djur som förs till slakt.

– Slaktbidraget gör att det blir mer lönsamt att föda upp killingar för köttets skull, säger Sivunen.

Men det finns också problem i och med att slakterierna inte tar emot särskilt stora mängder getter åt gången. Sivunen kan inte svara på varför slakterierna inte vill ta emot getter.

– Kanske de tänker att köttet inte går åt, säger Sivunen. Jag har nog fått mina djur egna till slakteriet, men det har inte varit fråga om särskilt många djur i taget, bara ett tiotal.

Ekologiska killingar avlivas inte

Lita Gustavsson har en småskalig ekologisk getmjölksproduktion på Åland. Hon blev förskräckt över den svenska nyheten att killingarna avlivas direkt efter att de föds.

– Det känns oerhört ruskigt, säger Gustavsson. Det är helt fel att vi bara tar bort killingarna för att få mjölk och ost.

Gustavsson har 22 getter på sin gård och vill gärna hålla produktionen småskalig. Inom den ekologiska produktionen finns det ett krav på att killingarna ska få dia i några månader, så där förekommer det inte att killingarna avlivas.

Gustavsson har också lyckats sälja alla sina bockkillingar.

– Tänker man ekologiskt i själ och hjärta kan man inte producera mjölk utan att det blir kött också, säger Gustavsson

"Ät killingkött"

Hittills har det inte funnits någon stor efterfrågan på killingkött, och uppfödningskostnaderna är höga. Sivunen menar ändå att det håller på att ske en förändring, och han hoppas att slaktbidraget ska minska på antalet killingar som avlivas.

Inom den finländska kulturen har man inte traditionellt ätit getkött.

– Men det finns en marknad för get- och killingkött bland personer från andra kulturer, säger Sivunen. Och getkött är gott, så jag hoppas att finländarna också upptäcker det, fortsätter han.

Också Lita Gustavsson säger att det finns en efterfrågan på getkött.

– Jag har haft kontakt med invandrare som gärna vill ha killingkött, och på fastlandet i Finland finns det en stor efterfrågan på killingkött bland muslimer, säger Gustavsson.

Också tuppkycklingar avlivas

Getmjölksproduktionen är exceptionell eftersom en så stor del av killingarna avlivas, för att sedan brännas eller komposteras. När det gäller till exempel kor och kalvar går så gott som alla kalvar vidare till en uppfödare inom köttproduktionen.

Kalvarna föds upp i ett och ett halvt år innan de går till slakt.

Däremot avlivas också tuppkycklingar inom äggproduktionen. Vid djurrättsorganisationen Animalia säger djurskyddsexperten Laura Uotila att det årligen avlivas närmare två miljoner tuppkycklingar.

– De avlivas med gas så att de kvävs, säger Uotila.

Tuppkycklingarna kan inte värpa ägg och därför har de inte någon funktion i äggproduktionen. De kan inte heller användas i köttproduktionen eftersom de inte har kött på samma sätt som broiler som uppföds för köttets skull.

– Det här är ett problem med tanke på djurens rättigheter, säger Uotila. Att djuren inte har rätt att leva utan att de klassas som skräp från den stunden de föds.