Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Rör inte veterinärmottagningarna i Västnyland"

Från 2015
Veterinär Janne Sillman med sin hundassistent Peppi gör diagnos
Bildtext Alla djur måste ha möjlighet att få vård dygnet runt, tycker veterinär Hanna Knaapinen.
Bild: Yle/Rinna Härkönen

Det är dumt att slå ihop veterinärmottagningarna i Västnyland eftersom det inte sparar några pengar. Det säger Hanna Knaapinen, som är en av de kommunala veterinärerna.

I dag finns det kommunala veterinärmottagningar i Ekenäs, Karis och Ingå som sköts av Sydspetsens miljöhälsa.

Frågan är om alla tre ska finnas kvar i framtiden eller om de borde koncentreras till en och samma plats. Enligt veterinär Hanna Knaapinen är det onödigt att överhuvudtaget diskutera saken.

- I den första utredningen kom det fram att det nuvarande systemet fungerar och också är det billigaste, säger hon. Nu har man utrett saken i ett och ett halvt år och jag tycker att man skulle kunna lugna ner sig och inse att vi är billiga jämfört med resten av landet.

Två mottagningar blir en?

Ingå har tidigare beslutat att man vill ha kvar mottagningen i Västankvarn. Det innebär att det nu främst utreds om Raseborgs veterinärmottagningar ska flytta ihop i Karis där den nuvarande mottagningen redan finns.

Raseborgs stad har därför fått i uppdrag att titta på detaljplaneritningen för byggnaden på Bulevarden. Arne Nummenmaa, som är chef för intern service, ser inga hinder för en större veterinärmottagning där.

- Det är fullt möjligt att med små ändringar och ytrenovering skapa en tillräckligt stor mottagning för de kommunala veterinärerna, konstaterar han.

Lokalens totala storlek skulle bli 240 kvadratmeter med tre mottagningsrum, en större och en mindre ingreppssal, ett kansli och ett väntrum.

"Det blir en veterinärparkeringsplats"

Men planerna övertygar inte veterinär Hanna Knaapinen.

- Utrymmesbehovet är 300-400 kvadratmeter och om man ska renovera lokalen ordentligt innebär det en kostnad på åtminstone 300 000 euro, säger hon. Min skräckbild är att man inte satsar på lokalen, utan att det blir en veterinärparkeringsplats.

Enligt Knaapinen är det dumt att satsa pengar då det redan finns tre fungerande veterinärstationer.

Alla drar åt olika håll

Göran Karlsson (SFP) är medlem i Sydspetsens miljöhälsonämnd och han hör också till den arbetsgrupp som ska arbeta fram en jämlik och effektiv veterinärvård i området.

Enligt honom är situationen frustrerande eftersom det är svårt att komma fram till en lösning som tillfredsställer alla.

- Det kom igen krav från Sydspetsens miljöhälsas medlemskommuner att man ska dra ner på nettokostnaderna och det kan vi bara göra genom att öka inkomsterna eller minska på utgifterna eller en kombination av båda.

Enligt Göran Karlsson skulle en sammanslagning av veterinärmottagningarna innebära bland annat lägre hyres- och städkostnader.

- Men samtidigt måste vi ordna så att veterinärerna kan jobba med egna läkemedel, instrument och kunder i egna lokaler, så inbesparingen blir kanske inte så stor.

Keldjur kunde vårdas privat

I dag är kommunerna enligt lag tvungna att erbjuda veterinärvård åt alla djur. Enligt Göran Karlsson är det här en rättighet som kan ifrågasättas med tanke på de ekonomiskt svåra tiderna.

- Vi har just fått en ny riksdag som har lovat att ta bort onödig byråkrati och då kunde man skippa samhällets skyldighet att tillhandahålla veterinärtjänster åtminstone för keldjur, säger han.

Enligt honom är systemet förlegat och förorsakar samhället relativt stora kostnader.

- Om man har råd att ha ett keldjur så kanske man har råd att gå till en privat veterinär och inte förvänta sig att samhället ska stå för kostnaderna.

Men veterinär Hanna Knaapinen är av helt annan åsikt.

- Det är en djurskyddsfråga. Alla djur måste ha möjlighet att få vård dygnet runt och eftersom vi har ett system där de privata veterinärerna inte behöver joura så måste vi ha ett system där djuren kan få vård. Alla har inte råd att köra långa vägar och det är de stackars djuren som i så fall lider.

Diskussion om artikeln