Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Att tala svenska är ingen attitydfråga”

Från 2015
Nädia Radi på södra familjerådgivningen i Esbo
Bildtext Nädia Radi vill att barn ska få vård på sitt modersmål.
Bild: Yle/Petter West

Psykolog Nädia Radi är årets Brobyggare i Esbo. Hon har ihärdigt arbetat för svenskspråkiga familjers rätt att få hjälp på sitt modersmål, men tycker det ännu finns rum för förbättring.

Titeln årets Brobyggare i Esbo delas årligen ut till en person som aktivt arbetar för tvåspråkighet. Psykolog Nädia Radi, som tog emot priset på torsdagen, var förvånad.

- Det känns väldigt spännande. Jag hade ingen aning om att mina kolleger nominerat mig, säger hon.

Valet gjordes av nämnden Svenska rum som ville uppmärksamma det arbete Radi gjort för att främja de svenskspråkiga familjernas ställning.

Radi själv arbetar på stadens finskspråkiga familjerådgivning och växte upp i ett hem där man inte talade svenska.

- Jag lärde mig språket då jag i studieåldern bodde i Stockholm. Innan det kunde jag bara obligatorisk tjänstemannasvenska.

Mera svenskspråkig vård behövs

Radi har ihärdigt lyft fram behovet av svenskspråkig service inom social- och hälsovården. Hon anser att språkminoriteter inte beaktas tillräckligt.

- Till exempel då en ny enhet för barnpsykiatri öppnades försökte vi fråga om det skulle anställas läkare som kan jobba på svenska. Till slut blev det så att svenskan inte alls var en förutsättning i rekryteringen. Barn med allvarliga problem har svårt komma åt svenskspråkig vård.

Enligt Radi anser många att språk är en attitydfråga.

- Speciellt i huvudstadsregionen tror man att de som har svenska som modersmål lika bra kan tala finska.

- Ibland frågar jag mina finskspråkiga bekanta hur det skulle kännas att tvingas uttrycka svåra och invecklade känslor på deras skolsvenska. Då brukar de förstå hur viktigt modersmålet är.

En långvarig passion

Nädia Radi intresserade sig för människans psyke redan i gymnasieåldern.

- Jag ville veta varför vi är som vi är, varför vi gör som vi gör. Jag tänkte att psykologi var något som ännu skulle kännas intressant efter att man jobbat med det i fyrtio år.

Under sin tid i Stockholm jobbade Radi på daghem. Att arbeta med barn var något hon ville fortsätta med också som psykolog.

- Det finns så mycket hopp och möjligheter att hjälpa. Här på familjerådgivningen får vi arbeta med hela familjen, det är väldigt givande.