Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen oro för "Finsk ungdom" i SU

Från 2015
Uppdaterad 11.06.2015 21:33.
Ida Schauman.
Bildtext Ida Schauman är inte rädd för Sannfinländarnas "Finsk ungdom"
Bild: Yle/Marie Söderman

”Svensk Ungdom” gläder sig över ”Finsk Ungdom” som blir det nya namnet på Sannfinländarnas ungdomsorganisation.

- Det är positivt att de unga sannfinländarna vill ha ett namn på svenska, säger Ida Schauman, ordförande för Svenska folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom.

På engelska har partiet redan strukit lämnat beteckningen ”True Finns” och kallar sig enbart ”The Finns party”. Förleden ”sann” eller ”true” är problematisk, anser man inom ungdomsorganisationen.

Vem representeras?

Men det är också problematiskt att i namnet antyda att man representerar en hel grupp av finsk ungdom eller svensk ungdom. Det medger också SU:s ordförande Ida Schauman.

- Vi hade den diskussionen också i Svensk ungdom för några år sedan, då det var aktuellt att byta namn, säger Schauman.

Det kan vara oroväckande att man vill dela in sig i svensk och finsk ungdom för att få in en motsättning, säger hon. Men Svensk ungdom har också finska medlemmar och också Finsk ungdom uppges ha svenskspråkiga ungsannfinländare som medlemmar.

På SU:s kongress för ett år sedan beslöt man efter en knapp omröstning att inte byta namn till ”Liberal ungdom”. På finska heter SFP:s ungdomsorganisation ”RKP-nuoret” och på engelska ”Swedish Youth of Finland”.

Bra med kommunikation på svenska

Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman vill ta fasta på det positiva i Sannfinländarnas namnbyte på ungdomsorganisationen.

- Det är bra att de vill kommunicera på det andra inhemska. Men det blev lite oklart vem man riktar sig till, handlar det om en motsättning med SU/SFP?

Enligt Schauman är det ändå synd om man konstant vill bygga upp en motsättning mellan SFP och Sannfinländarna.

- Det första som kom ut från regeringsförhandlingarna var Sannfinländarnas glädje över att SFP inte är med i regeringen. Det känns som att man har mer intresse att kommentera SFP än att komma ut med politiska ställningstaganden.

Det är ändå bra att SFP väcker reaktioner hos Sannfinländarna, tycker Schauman.

- Vår politik i många fall är rena motsatsen till deras. Om de vill gå åt oss som parti eller organisation i stället för att diskutera politik med oss så är det deras val.

Norden intresserar

En orsak till Sannfinländarnas byte av namn på ungdomsorganisationen sägs också vara önskan om ett ökat nordiskt samarbete. Man vill skapa en paraoplyorganisation med likasinnade nationalistiska, EU-kritiska organisationer inom ramen för Ungdomens nordiska råd.

Också det ser Ida Schauman som positivt.

- Nordiskt samarbete är nånting vi alltid talat varmt för. Erfarenhetsutbyte är alltid bra och trevligt. Vad kunde vara bättre än att Sannfinländarna har insett vikten av nordiskt samarbete och betydelsen av den språkgemenskapen och kulturgemenskap som vi har. Att ungdomens nordiska råd använder engelska som ett arbetsspråk har alla redan accepterat.

Stark gemensam värdegrund i Norden

Sebastian Tynkkynen, som är ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund, är öppen för samarbete med både Sverigedemokrater (som danskarna däremot inte vill ha samarbete med) och norska Fremskrittspartiet (som inte vill ingå i samma grupp med Sannfinländarna).

Ida Schauman oroas inte av Sebastian Tynkkynens påstående om att högerpartierna redan nu alltmer har börjat rösta med dem och att de delar åsikt om invandringspolitiken.

- Nej, det finns inte en så stark närvaro av höger, Sverigedemokrater, eller andra mer nationalistiska populistiska partier i det nordiska samarbetet.

Schauman betonar också att det finns en stark gemensam värdegrund och enighet i resten av Norden kring invandringsfrågor. Där är Sannfinländarnas politik ganska långt från de andra, enligt Schauman.
länk till