Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Affärsmän pumpar in pengar i Porkala

Från 2015
Bildtext Ingå och Sjundeå har upprepade gånger försökt förhandla om en fusion med Kyrkslätt. Nu är tongångarna positivare än på länge.

En stiftelse ska snart grundas för att stöda Porkala stad ekonomiskt. Om staden blir verklighet så kan den få ett vanligt stadsfullmäktige och ett byfullmäktige.

Det är inte bara i Kyrkslätt som politiker är positiva att diskutera Porkala stad igen. Också i Ingå och Sjundeå är tongångarna positiva till att grunda en stad som består av Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt.

I alla fall var det positiva tongångar bland dem som tog del av den Porkalaträff som hölls i Loviselund i Kyrkslätt i torsdags (11.6).

Ingen tror på metropolområdet.

"Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå en naturlig helhet"

En av dem som var rätt positiva efter presentationen var styrelseordföranden Merja Laaksonen (SFP) från Sjundeå.

Hon är överraskad över Kyrkslättspolitikernas vändning eftersom det tidigare har varit Kyrkslätt som mest har motarbetat en fusion västerut.

- Jag är också i viss mån övertygad av det här, jo. Man borde hitta nya koncept för kommunerna. Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå är en naturlig helhet, säger Merja Laaksonen.

"Ingen tror på metropolområdet"

Marko Rautakoura från Samlingspartiet i Ingå tror att Kyrkslättspolitikernas vändning beror på flera saker.

- Mycket har nyligen förändrats i samhället, det främsta är kommunernas och statens ekonomier och så har det tillträtt en ny regering. Dessutom tror ingen mer på metropolområdet. Det är rätt tajming nu, en mycket gynnsam tid för diskussioner, säger Rautakoura.

Informationsmöte gällande Porkala stad.
Bildtext Affärsmannen Heikki A. Reenpää presenterade planerna om Porkala stad för beslutsfattare från Kyrklslätt, Ingå och Sjundeå.

Men han ser också att det handlar om annat än bara ekonomi.

- Det här föreslaget har startat från andra krafter. Tvånget saknas. Det har funnits som en stark faktor förut. Det påverkar positivt att kommunerna nu får utarbeta en egen förvaltningsmodell utan att någon kommer och berättar hur den måste se ut.

Trött på situationen - skatter höjs hela tiden

Ingå och Sjundeå har upprepade gånger försökt förhandla om en fusion med Kyrkslätt.

- Jag tror att fler ser att deras egen beslutanderätt försämras om de vände sig mot metropolområdet, säger Kristian Parviainen från SDP i Sjundeå.

Det behövs en kommundirektör - inte tre.

Parviainen börjar tröttna på situationen i Sjundeå.

- Hela tiden måste avgifter och skatter höjas samtidigt som servicen blir sämre.

Men skulle en sådan här ny kommun verkligen bli billigare?

- I alla fall kan man minska på antalet tjänstemän om man gör det vettigt. Det behövs inte tre kommundirektörer, utan en, säger han.

Social- och hälsovården ska enligt regeringsprogrammet i framtiden ordnas på landskapsnivå. Det betyder att uppskattningsvis hälften av kommunernas ekonomi hur som helst kommer att flyttas till de här nya sjukvårdsområdena.

Det leder till att alla kommuner hur som helst måste tänka om.

Affärsmän grundar stiftelse för Porkala

Porkala stad får också ett extra ekonomiskt understöd med att komma igång. De tre affärsmännen Heikki A. Reenpää, Antti Herlin och Kaj-Gustaf Bergh kommer i höst att grunda en ny stiftelse för ändamålet.

De tre männen står bakom torsdagens diskussionstillfälle i Kyrkslätt.

- Det motiverar att få ett ekonomiskt stöd, säger Parviainen. De försöker få företagare och vanliga kommuninvånare med.

Affärsmännen är samtidigt måna om att den här processen inte ska styras uppifrån utan byggas upp från invånarna och deras behov.

- Tanken är att man blir självständig men att man ändå kan fylla alla de krav som invånarna har, säger en av de tre affärsmännen Heikki A. Reenpää.

Heikki A. Reenpää
Bildtext Heikka A. Reenpää på torsdagens diskusstionstillfälle.

Gemensamt fullmäktige och lokala fullmäktigen?

Allt mellan fusion och samarbete mellan de tre kommunerna i olika former fanns på agendan på torsdagens diskussionstillfälle.

- Endera att makten fortsätter enligt samma fullmäktigeorganisation som nu, sedan görs endast starkare kontrakt om samarbete. Eller att om vi ger oss in i en gemensam organisation där man genom val väljer en gemensam och en lokal styrgrupp, säger Rautakouora.

Närdemokratin kan komma att skötas genom ett lokalfullmäktige, byfullmäktige, eller stadsdelsfullmäktige, benämningen är inte klar i det här skedet.

Det ska sköta mindre frågor och behålla närdemokratin, såsom att dela ut understöd till föreningar eller mindre miljöfrågor.

Ekonomi och planering skulle höra till det stora fullmäktige tillsammans med den vård som blir kvar i kommunerna och bildningen.